Valențe formative ale parteneriatelor educaționale: realizări și perspective

PROIECT TRANSNAȚIONAL PROTEJAREA ARIILOR NATURALE VALOROASE DIN MOLDOVA


Autor: Aliona Goncearencu,

grad didactic doi, profesoară de discipline silvice

Șef catedră Silvicultură și grădini publice

Parteneri:

 • IP Colegiul de Ecologie din Chișinău,
 • US Forest Service – Statele Unite ale Americii,
 • Agenția Moldsilva,
 • Școala Profesională Orhei.

Perioada: Ianuare 2022 – Octombrie 2022

Grup țintă: Elevii specialităților Sivicultură și Protecție a mediului din învățământul profesional tehnic; profesioniști, inclusiv cadre didactice și angajați ai Moldsilva care vor fi implicați în program.

Scop: Îmbunătățirea cunoștințelor și responsabilizarea participanților la proiect cu privire la principiile managementului utilizării multiple a terenurilor și pădurilor, gestionarea activităților recreative și monitorizarea impactului activităților recreative pentru a asigura protecția ariilor naturale valoroase din Moldova.

Activitatea 1: Curs on-line de orientare pentru profesioniști privind principiile managementului utilizării multiple a terenurilor; gestionarea activităților recreative pentru a asigura protejarea ariilor naturale valoroase și a ecosistemelor sensibilie; implicarea tinerilor în activități practice de protecție a mediului.

Perioada: Ianuare-Feburarie 2022.

Trainer: expert al U.S. Forest Service.

Durata cursului: 6 ore (3 sesiuni, câte 2h/sesiune).

Grup țintă: profesioniști, inclusiv cadre didactice și angajați ai Moldsilva.

Număr de participanți: 60 persoane.

Activitatea 2: Program de instruire pentru elevi privind principiile managementului utilizării multiple a terenurilor; gestionarea activităților recreative pentru a asigura protejarea ariilor naturale valoroase și a ecosistemelor sensibilie; implicarea tinerilor în activități practice de protecție a mediului

2.1 Seminar online cu un expert al U.S. Forest Service privind rolul tinerilor în supravegherea și protecția ariilor naturale valoroase.

Perioada: Martie 2022.

Trainer: expert al U.S. Forest Service.

Durata seminarului: 2 ore.

Grup țintă: Elevi ai Colegiului de Ecologie și Școlii Profesionale Orhei.

Număr de participanți: 20 persoane.

2.2 Un workshop offline cu un trainer local privind dezvoltarea ecoturismului în ariile naturale valoroase din Moldova și necesitatea protecției acestora (în baza zonelor pilot ale proiectului: Rezervația naturală Codrii, Rezervația Naturală Prutul de Jos, Rezervația Naturală Plaiul Fagului, Rezervația Peisagistică Țipova, Parcul Național Orhei). Oportunități pentru elevi de a se implica în protejarea ariilor naturale valoroase.

Perioada: Martie 2022

Trainer: expert local

Durata: 2 ore

2.3 Desfășurarea a 5 seminare în ariile naturale valoroase din Moldova (zonele pilot ale proiectului Rezervația Naturală Codrii, Rezervația Naturală Prutul de Jos, Rezervația Naturală Plaiul Fagului, Rezervația Peisagistică Țipova, Parcul Național Orhei).

Perioada: Martie-Mai 2022

Trainer: specialiști locali ai Moldsilva

Durata: 5 zile (6 h instruire/zi, 30 h de instruire)

Grup țintă: elevi ai Colegiului de Ecologie și ai Școlii Profesionale Orhei.

Număr de participanți: 20 persoane.

Activitatea 3: Tabără de vară cu realizarea concursului de cercetare “Monitorizarea impactului activităților recreative asupra resurselor naturale”

Perioada: Mai-Septembrie 2022

Grup țintă: elevii Colegiului de Ecologie și ai Școlii Profesionale Orhei

Elevii care vor participa la programul de instruire vor fi invitați să intre în competiția dedicată monitorizării impactului recreativ asupra resurselor naturale în una din ariile naturale valoroase din Moldova – Rezervația Naturală Codrii. Pentru a facilita participarea la concurs, vor fi organizate 3 expediții de monitorizare cu durata de o săptămână în Rezervație (primăvara, vara și toamna). Elevii vor fi implicați în activități de colectare a informațiilor și activități practice de cercetare în teren. Informația colectată va servi drept bază pentru elevii participanți la competiție în elaborarea unui Raport de monitorizare a impactului recreativ asupra resurselor naturale. Informațiile colectate vor fi evaluate de un juriu. Raportul cu cel mai mare punctaj va fi desemnat câștigător, iar autorul raportului va primi un premiu special.

Urmează a fi realizat.

BIBLIOGRAFIE:

 1. LEGE Nr. 1538 din 25-02-1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat
 2. COD Nr. 887 din 21-06-1996 CODUL SILVIC
 3. TURISMUL DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN TREIZECI DE ANI
 4. Analiza diagnostic a sectorului turistic din R. Moldova pentru anii 2003–2010. Elaborată de Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova. Chișinău, 2011, 138 p.
 5. Cercetarea de context a potențialului de piață pentru turismul istoric și cultural în bazinul Mării Negre. Republica Moldova. Elaborat de Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova. Chișinău, 2020, 54 p.
 6. https://youtu.be/0HaCbXoF2cw
 7. https://mail.google.com/mail/u/0/#search/elena.scobioala%40fs-ip.us?projector=1
 8. https://my.qr-code-generator.com/features-and-pricing