Informaţie despre bibliotecă

Cum spunea şi marele înţelept Miron Costin
„Nu este alta mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă, decît cetitul cărţilor”

Fiecare instituţie de învăţământ deschisă, se impune prin rolul său de a dezvolta şi menţine activitatea educaţională. Un factor important în procesul educaţional este şi activitatea bibliotecii în asigurarea elevilor şi profesorilor cu surse documentare, pentru realizarea obiectivelor conform planului de studiu.

Biblioteca este templul învăţăturii, deoarece doar în bibliotecă poţi să-ţi hrăneşti sufletul şi gândul cu cele mai diverse cunoştinţe. Biblioteca va rămâne mereu cu porţile deschise, pentru omenire, pentru că doar ea este uşa larg deschisă spre viitor.

Prin urmare biblioteca este o oază de linişte şi de frumos al sufletului, iar cartea – oglindă şi popas al spiritului spre realizare.

Biblioteca Colegiului de Ecologie oferă următoarele servicii:

  • Asistenţă în căutarea, găsirea şi utilizarea surselor de informare în sprijinul procesului didactic;
  • Împrumut la domiciliu;
  • Asistenţă informaţional-bibliografică şi de referinţă;
  • Iniţiere în cultura informaţională, pentru elevii anului I de studii;
  • Activităţi de popularizare a cărţii;

Biblioteca Colegiului de Ecologie este amplasată în blocul nr.2 şi dispune de 2 servicii: Împrumut la Domiciliu şi Sala de Lectură cu 20 locuri de şedere şi 5 posturi la calculatoare. Fondul de carte constituie 58100 ex. Din ele făcând parte: literatură artistică, cultură generală, literatură la disciplinele de formare profesională.

Ce ţine de dezvoltarea colecţiilor, un rol deosebit este şi donaţia de carte oferită din partea: Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova, Biblioteca Tehnico – ştiinţifică a UTM, Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri, Oficiul de Ozon, Universitatea Agrară din Moldova, Grădina Botanică, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Dumitru Bulat, autorul titlului de carte,, Ihtiofauna Republicii Moldova: ameninţări, tendinţe,şi recomandări de reabilitare” şi ,,Biodiversitatea, Bioinvazia şi Bioindicaţia”, profesor al Colegiului de Ecologie.

Anual biblioteca este abonată la un număr mare de ediţii periodice, cum ar fi: „Monitorul oficial” , „Contabilitate şi audit” , „Făclia”, „Univers pedagogic” , „Natura” , „Vocea poporului” , „Legea şi viaţa” , „Dreptul” , „Învăţătorul modern” , „Revista ecologic” , „Psihologia” , „Administrarea publică” , „Didactica-Pro” , „Managementul deşeurilor” , „Naţional geografic” , „Vînătorul şi pescarul Moldovei”.