Borderoul examenelor de calificare anul de studii 2020 - 2021

Borderou de notare
Specialitatea:
Ecologie și protecția mediului

Borderou de notare
Specialitatea:
Gospodărirea și protecția apelor

Borderou de notare
Specialitatea:
Geodezie, topografie, cartografier

Borderou de notare
Specialitatea:
Meteorologie

Borderou de notare
Specialitatea:
Piscicultura și acvacultura

Borderou de notare
Specialitatea:
Servicii antiincendiare

Borderou de notare
Specialitatea:
Silvicultura

Borderou de notare
Specialitatea:
Tehnologia produselor cosmetice și medicinale

Borderou de notare
Specialitatea:
Turism

Borderoul examenelor de calificare anul de studii 2020 - 2021 frecvența redusă

Borderou de notare
Specialitatea:
Servicii antiincediare