Orarul lecțiilor sem. II 2020 - 2021

Nr. Specialitatea Vizualizează
1. Gospodărirea şi protecţia apelor
2. Geodezie, topografie, cartografiere
3. Servicii antiincendiare
4. Ecologia şi protecţia mediului ambiant
5. Silvicultură
6. Meteorologie
7. Turism
8. Piscicultură şi acvacultură
9. Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale