Ordin cu privire la aprobarea planurilor de înmatriculare la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară, pentru anul de studii 2020-2021

Planu de înmatriculare pentru anul 2020 la buget și contract

Denumirea instituției Specialitatea Codul Total plan Total buget Buget Total contract Studii gimnaziale
Studii gimnaziale Concurs general 15% Raioanele de Est.
Colegiul de Ecologie din Chișinău Ecologia și protecția mediului 52110 60 15 15 12 2 1 45 45
Meteorologie 53210 30 18 18 14 3 1 12 12
Geodezie, topografie și cartografie 53310 30 18 18 14 3 1 12 12
Tehnologia produselor cosmetice 71110 60 15 15 12 2 1 45 45
Gospodărirea și protecția apelor 71210 30 18 18 14 3 1 12 12
Silvicultura 82110 30 10 10 8 1 1 20 20
Piscicultură și acvacultură 83110 30 10 10 8 1 1 20 20
Turism 101510 60 12 12 9 2 1 48 48
Servicii antiincendiare 103220 30 18 18 14 3 1 12 12
Total 360 134 134 105 20 9 226 226