Regulamente cu privire la organizarea stagiului de practică

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul profesional tehnic postsecundar.

Graficul efectuării instruirii practice