Specialitatea: 101510 Turism

Misiunea domeniului de formare profesională 1015 Călătorie, turism și agrement este să formeze personalități integre și să dezvolte competențe profesionale în domeniul serviciilor, pentru a satisface cerințele actuale și de perspectivă ale pieței naționale și internaționale de forță de muncă în domeniul turismului. Absolvenții acestui domeniu de formare profesională pot ocupa posturi în cadrul entităților publice sau private, ce corespund nivelului 4 ISCED.

Pentru formarea specialiștilor din acest domeniu de formare profesională, instituția are misiunea de realizare a unor cerințe:

 1. să creeze un mediu de învățare autentic, apropiat de mediul real și relevant intereselor persoanei pentru formarea competențelor profesionale în domeniu;
 2. să îmbine conținuturile teoritice și activitățile practice, să ofere studii de calitate, să desfășoare stagii de practică pentru formarea, dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale ale absolvenților;
 3. să alterneze tehnici și metode de învățare/evaluare, centrate pe elev, menite să dezvolte spiritul de inițiativă și de creativitate al absolventului.

Durata studiilor 4 ani
Forma de organizare Învăţământ cu frecvenţă la zi
Condiţii de acces Diploma de gimnaziu
Precondiţii Nu sunt
Stagii de practică Cu titlu obligatoriu:
 • practica de specialitate;
 • practica de iniţiere în specialitate;
 • practica tehnologică;
 • practica ce precede examenul de absolvire.
Reguli de examinare şi evaluare În procesul de formare se vor utiliza următoarele tipuri de evaluare:
 1. Evaluarea iniţială;
 2. Evaluarea curentă;
 3. Evaluarea sumativă;
 4. Evaluarea finală.
Metode utilizate: testul
Modalităţi de evaluare finală Susținerea unui examen complex, bazat ăe 3 unități de curs fundamentale și de specialitate.
Certificare Diploma de studii profesionale tehnice postsecundare
Titlul acordat Agent de turism (calificare medie)
Drepturi pentru absolvenţi Angajarea în câmpul muncii, conform calificării obținute.
Organul responsabil de monitorizarea programelor Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova.

Agentul de turism de calificare medie are competențe transversale, caracteristice domeniului:

 • psihologie;
 • de comunicare în limbi de circulație internațională;
 • de posedare a tehnologiilor informaționale;
 • cunoștințe de management și marketing;
 • competențe în filozofie și etică profesională;
 • este responsabil;
 • interactiv social;
 • cu spirit de inițiativă;
 • e capabil să se adapteze operativ și eficient schimbărilor din societate;
 • fiind preocupat de creșterea profesională.

Categorii / grupuri de profesii pe domenii de activitate

 1. Agent de turism
 2. Funcționar agenție turistică
 3. Agent de asistență turistică
 4. Agent de recepție a comenzilor pentru bilete
 5. Însoțitor grup turistic
 6. Operator ticketing
 7. Conducător grup turistic
 8. Ghid turism intern
Cod Denumirea unității de curs Vizualizează
F Componenta fundamentală
F.01.O.010 Bazele activităţii turistice   
F.03.O.011 Corespondenţa economică   
F.06.O.012 Teoria economică   
F.06.O.013 Managementul   
F.07.O.014 Marketingul turistic   
F.07.O.015 Economia turismului   
F.07.O.016 Bazele contabilității   
S Componenta de specialitate
S.02.O.017 Patrimoniul turistic naţional   
S.03.O.018 Geografia turismului   
S.04.O.019 Turismul rural   
S.04.O.020 Tehnica de ghid   
S.05.O.021 Tehnologia serviciilor hoteliere   
S.07.O.022 Turismul internațional   
S.07.O.023 Gestiunea agenției de turism   
S.08.O.024 Business Plan   
P Stagii de practică
P.02.O.25 Practica de inițiere în specialitate   
P.04.O.026 Practică tehnologică I   
P.06.O.027 Practica tehnologică II   
P.08.O.028 Practica ce anticipează proba de absolvire