Specialitățile noastre

Colegiul de Ecologie

Ecologia și protecția mediului

Colegiul de Ecologie

Servicii antiincendiare

Colegiul de Ecologie

Geodezie, topografie, cartografie

Colegiul de Ecologie

Silvicultură și grădini publice

Colegiul de Ecologie

Gospodărirea și protecția apelor

Colegiul de Ecologie

Meteorologie

Colegiul de Ecologie

Piscicultură și acvacultură

Colegiul de Ecologie

Tehnologia produselor cosmetice și medicinale