Orarul activităților psihologice organizate on-line în perioada în care accesul în instituții este restricționat.

Dna Lidia Tataru
Psiholog

Ființa umană se definește prin ceea ce gândește, prin ceea ce spune și eventual prin ceea ce face

Psihologul este un specialist în psihologia educaţională care analizează/examinează problemele specifice mediului şcolar; explică şi promovează înţelegerea procesului de dezvoltare a elevului şi a relaţiilor dintre acest proces, comportament şi învăţare; selectează, administrează şi interpretează instrumente de evaluare psihologică; elaborează şi implementează programe individualizate/de grup cu caracter preventiv şi/sau de intervenţie; oferă consiliere psihologică specializată în domeniul educaţional. Activitatea de suport a psihologului constă în prevenirea, identificarea şi intervenția psihologică în vederea dezvoltării personalității armonioase a copilului, oferind asistenţă specializată elevilor, cadrelor didactice şi cadreclor de conducere, părinţilor/reprezentanţilor legali, alţi actori implicaţi în procesul educaţional.

Ativitatea psihologului din instituţiile de învăţământ profesional tehnic constituie o activitate de suport complexă şi sistematică, orientată spre asigurarea dezvoltării psihice şi personalităţii progresive a elevilor.

Direcții de activitate:

 1. Activităţi de prevenţie/profilaxie
 2. Activităţi de evaluare psihologică şi psihodiagnoză
 3. Activităţi de intervenţie psihologică, care presupune consilierea psihologică şi activităţi de dezvoltare personală

Solicitarea psihologului

Ca confident de încredere Psihologul este solicitat în mod direct de către elevi atunci când au o problemă şi au nevoie de cineva imparţial cu care să discute fără teama că sunt judecaţi. Iniţial, elevii pot avea rezerve în a solicita ajutorul psihologului. De aceea, li se explică faptul că sunt protejaţi de obiectivitatea şi de confidenţialitatea psihologului și în acest fel, elevii vor putea să vorbească deschis. Psihologul şcolar contribuie efectiv la depăşirea frământărilor şi trăirilor afective specifice vârstei adolescente. Psihologul este solicitat şi prin intermediul profesorilor care constată anumite probleme la elevii lor şi cer ajutorul pentru soluţionarea acestora. Psihologul este apelat şi atunci când elevul are probleme acasă şi nu găseşte suportul familial necesar pentru a le rezolva. De asemenea, o discuţie cu elevul este de ajutor şi atunci când acesta are probleme cu prietenii sau cu profesorii. De cele mai multe ori, elevul apelează la consiliere atunci când nu vede nicio altă soluţie. Apoi, începând să discute, elevul observă beneficiile şi apelează mult mai des la serviciile psihologului .

De serviciile psihologului beneficiază:

 • elevii
 • cadrele didactice
 • părinții sau reprezentații legali
 • cadrele de conducere

Probleme psihologice cu care se confruntă psihologul în instituţia de învățământ:

 • Probleme de învățare
 • Probleme de absenteism și abandon școlar
 • Probleme de relaționare (elev-elev, elev-cadru didactic, elev-părinte)
 • Probleme emoționale
 • Probleme de autocunoșatere
 • Probleme ce țin de valori etc.

Cu ajutorul psihologului poți realiza:

 • identificarea şi gesionarea propriilor emoţii
 • învăţarea unui stil de comunicare aseriv în relaţiile cu ceilalţi
 • conştientizarea propriilor nevoi şi înţelegerea lor
 • recâşigarea încrederii în sine, și stimei de sine
 • învăţarea acceptării şi mulţumirii de sine etc.