Învățământul dual în I.P. Colegiul de Ecologie din Chișinău


Fii independent
Câștigă învățând


Ce reprezintă învățământul dual?

Învățământul dual reprezintă o modalitate specială de instruire și formare profesională. Responsabilitățile de instruire și formare sunt partajate între partenerii duali – în mod normal între companie (locul de muncă) și școala profesională. Învățământul dual se realizează în Germania de mai multe decenii la rând.

Care este specificul învățământului dual?

Elevii din cadrul sistemului de învățământ dual nu sunt stagiari, ei sunt tratați ca angajați adevărați ai companiei. Aceștia beneficiază de o instruire practică structurată la companie, iar teoria o asimilează la școală. Cu toate acestea, este posibil ca elevii să obțină la școală o instruire practică de bază, iar în cadrul companiei să beneficieze de unele lecții teoretice (de exemplu, înainte de a începe lucrul cu un utilaj complex).

Perspective învățământul dual

Învățământ profesional gratuit

Bursă

Instruire în companie

Salariu de ucenicie

Experiență profesională

Calificare recunoscută

Distribuirea responsabilităților între partenerii din sistemul dual

 • Compania asigură formarea profesională în condiții de muncă reale, asigurând maistru-instructor în producție, oferind elevilor acces la echipamentele și utilajele din cadrul întreprinderii etc.;
 • Treptat, elevii preiau sarcini și responsabilități la locul de muncă;
 • Compania care realizează formarea îi plătește elevului o „indemnizaţie de formare”.
 • Asigură preponderent instruirea în sălile de clasă;
 • Asigură instruirea gratuită;
 • Administrația locală finanțează școlile profesionale publice (infrastructură, cadre didactice etc.).

Avantajele sistemului de învățământ dual

 • Elevii corespund necesităților companiei;
 • Nivel înalt de performanță a absolvenților la locul de muncă;
 • Formarea unor specialiști care nu sunt disponibili pe piața muncii;
 • Creșterea motivației și loialității față de companie, ceea ce duce la o fluctuație scăzută a personalului;
 • Posibilitatea de a alege cei mai buni candidaţi după încheierea perioadei de instruire, în vederea angajării;
 • Evitarea riscului de a angaja un candidat nepotrivit din exterior;
 • Economisirea timpului și costurilor pentru angajarea unui candidat din exterior.
 • Costuri mai scăzute pentru învățământul profesional, dat fiind faptul că statul trebuie să finanțeze doar o parte din procesul de instruire;
 • Rată mai scăzută a șomajului (în rândurile tinerilor);
 • O mai bună corelare între cererea de pe piața muncii și calificările școlilor profesionale;
 • Sporirea competitivității economiei;
 • Mai puține probleme sociale.
 • Certificat recunoscut la nivel național;
 • Orientare practică;
 • Indemnizaţie de formare (independență financiară timpurie);
 • Calificare și experiență de muncă;
 • Oportunități de angajare și avansare în carieră.

Următorii pași în implementarea învățământului dual


 • Implicarea mai multor companii în învățământul dual;
 • Elaborarea mai multor programe de învățământul dual în baza formatelor deja existente pentru curriculum și planul de pregătire practică la întreprindere;
 • Campanii de creare a imaginii și sensibilizare sporită cu privire la avantajele economice;
 • Dezvoltarea continuă a capacității instituției profesionale și a companiilor pentru realizarea învățământului dual;
 • Învățământul dual ar trebui să devină una dintre opțiunile standard pentru învățământul profesional în Moldova