Informaţie despre bibliotecă

Cum spunea şi marele înţelept Miron Costin
„Nu este alta mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă, decît cetitul cărţilor”

Fiecare instituţie de învăţământ deschisă, se impune prin rolul său de a dezvolta şi menţine activitatea educaţională. Un factor important în procesul educaţional este şi activitatea bibliotecii în asigurarea elevilor şi profesorilor cu surse documentare, pentru realizarea obiectivelor conform planului de studiu.

Biblioteca este templul învăţăturii, deoarece doar în bibliotecă poţi să-ţi hrăneşti sufletul şi gândul cu cele mai diverse cunoştinţe. Biblioteca va rămâne mereu cu porţile deschise, pentru omenire, pentru că doar ea este uşa larg deschisă spre viitor.

Prin urmare biblioteca este o oază de linişte şi de frumos al sufletului, iar cartea – oglindă şi popas al spiritului spre realizare.

Biblioteca Colegiului de Ecologie oferă următoarele servicii:

 • Asistenţă în căutarea, găsirea şi utilizarea surselor de informare în sprijinul procesului didactic;
 • Împrumut la domiciliu;
 • Asistenţă informaţional-bibliografică şi de referinţă;
 • Iniţiere în cultura informaţională, pentru elevii anului I de studii;
 • Activităţi de popularizare a cărţii;


e-Library

Îndrumarul “Integrarea competențelor verzi de bază în pregătirea profesional-tehnică”.

Amplasare

Biblioteca Colegiului de Ecologie este amplasată în blocul nr.2 şi dispune de 2 servicii: Împrumut la Domiciliu şi Sala de Lectură cu 20 locuri de şedere şi 5 posturi la calculatoare. Fondul de carte constituie 58100 ex. Din ele făcând parte: literatură artistică, cultură generală, literatură la disciplinele de formare profesională.

Ce ţine de dezvoltarea colecţiilor, un rol deosebit este şi donaţia de carte oferită din partea: Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova, Biblioteca Tehnico – ştiinţifică a UTM, Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri, Oficiul de Ozon, Universitatea Agrară din Moldova, Grădina Botanică, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Dumitru Bulat, autorul titlului de carte,, Ihtiofauna Republicii Moldova: ameninţări, tendinţe,şi recomandări de reabilitare” şi ,,Biodiversitatea, Bioinvazia şi Bioindicaţia”, profesor al Colegiului de Ecologie.

Anual biblioteca este abonată la un număr mare de ediţii periodice, cum ar fi: „Monitorul oficial” , „Contabilitate şi audit” , „Făclia”, „Univers pedagogic” , „Natura” , „Vocea poporului” , „Legea şi viaţa” , „Dreptul” , „Învăţătorul modern” , „Revista ecologic” , „Psihologia” , „Administrarea publică” , „Didactica-Pro” , „Managementul deşeurilor” , „Naţional geografic” , „Vînătorul şi pescarul Moldovei”.

Lista manualelor cu donație

 • Ghid Practic Pedologia Ecologică în teren și laborator (autor. Cojocaru Olesea)
 • Combaterea eroziunii solurilor bazinului de recepție negre din zona culinară a Prutului de mijloc (autor. Cojocaru Olesea)
 • Cinegetica dicționar explicativ ( autor. Tudor Colac)
 • Tradiții, obiceiuiri și sărbători cinegetice ( autor. Tudor Colac)

Lista broșurilor

 • Piscicultura și acvacultura Ghid
 • Meteorologie Ghid
 • Piscicultura – Practica de specialitate
 • Meteorologie – Practica tehnologică
 • Metode și mijloace – Suport de curs
 • Tolerante și control dimisional – Suport de curs
 • Tehnici promoționale
 • Metode de conservare, restabilirea și ameliorarea mediului
 • Epurarea apelor uzate
 • Instrumente de evaluare
 • Floricultura – Lucrări practice
 • Studiul lemnului
 • Determinator de plante
 • Geodezie elipsoidală
 • Instalații electrice, tehnice,gaze,ventilare, sanitare

Fondul de carte

Cultură generală

Geodezie, Topografie și Cartografie

Gospodărirea şi Protecţia Apelor

Meteorologie

Piscicultură și Acvacultură

Servicii Antiincendiare

Tehnologia produselor cosmetice și medicinale

Silvicultură și grădini publice

Ecologia și protecția mediului


Articole

Culegere de articole - Experiențe Educaționale Transfrontaliere. Anul 2024

Culegere de articole - Valențe formative ale parteneriatelor educaționale: Realizări și Perspective. Anul 2024

Culegere de articole - Conferința internațională integrarea tehnologiilor moderne în domeniul profesional. Ediția IV. Anul 2024