Înmânarea certificatelor de validare a competențelor la programul ”Paznic de vânătoare” - prima promoție.

Primii 16 paznici de vânătoare în domeniul cinegetic au absolvit programul de instruire oferit de către I.P. Colegiul de Ecologie din Chişinău (IPCEC).

A doua promoție paznici de vânătoare în domeniul cinegetic au absolvit programul de instruire oferit de către I.P. Colegiul de Ecologie din Chişinău (IPCEC).