Formare profesională continuă


Formarea profesională reprezintă ansamblul de măsuri sau activități de pregătire (cursuri sau alte forme de formare profesională) pe care unităţile de obicei le organizează şi finanțează, total sau parțial, pentru angajații lor. Pentru ca o activitate să fie inclusă în categoria celor de formare profesională, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele trei condiții:

  • să fie planificată din timp;
  • să fie finanțată cel puțin parțial de către unitate sau din contul asistenței externe acordate unității (granturi, sponsorizări etc.);
  • să aibă ca obiectiv îmbunătățirea/ însușirea de cunoștințe.

I.P. Colegiul de Ecologie din Chișinău propune următoarele programe de formare profesională continuă

Colegiul de Ecologie

Certificarea Competențelor

programul de formare profesională
622401 Paznic de Vânătoare

Colegiul de Ecologie

Curs de calificare

programul de formare profesională
622401 Paznic de Vânătoare


Cursurile de formare profesională sunt evenimente organizate şi coordonate de întreprindere (instituţie), concepute exclusiv cu scopul de a oferi instruire sau formare profesională unui grup de persoane, în altă parte decât la locul de muncă (cum ar fi: într-o sală de curs, în incinta unui centru de pregătire), instruirea realizându-se de către personal calificat (profesori, lectori, specialişti etc.) pentru o perioadă de timp bine stabilită şi planificată în avans de către organizatorii cursului.

În funcţie de organizatorul şi coordonatorul cursului, se disting două tipuri de cursuri:

  • cursuri interne - organizate şi coordonate de întreprinderea însăşi, chiar dacă locul de desfăşurare al cursurilor este situat în afara întreprinderii (de exemplu: într-o sală de conferinţe a unui hotel, a unei universităţi, a altei întreprinderi, înăuntrul sau în afara localităţii respective sau pe teritoriul altei ţări etc.);
  • cursuri externe - organizate şi coordonate de o altă organizaţie sau unitate, total separată de întreprinderea cercetată, chiar dacă locul de desfăşurare al cursurilor este situat în incinta întreprinderii respondente sau a centrului de pregătire pe care aceasta îl deţine.

Nu se consideră cursuri de formare profesională: formarea sau instruirea profesională continuă oferită prin metode tip program mobil sau flexibil sau prin pregătirea la distanţă, chiar dacă perioada de desfăşurare a fost planificată în avans de către instructor. Aceste categorii vor fi incluse la alte forme de formare profesională.