Consiliul Elevilor

Anul de studii 2022 - 2023

Constituirea Consiliului Elevilor anul de studii 2022-2023

Planul de activitate al Consiliului Elevilor din Colegiul de Ecologie pentru anul de studii 2022 - 2023

Anul de studii 2021 - 2022

Constituirea Consiliului Elevilor anul de studii 2021-2022

Planul de activitate al Consiliului Elevilor din Colegiul de Ecologie pentru anul de studii 2021 - 2022

Anul de studii 2020 - 2021

Componența Consiliului Elevilor anul de studii 2020-2021

Componența Organului de conducere a Consiliului Elevilor anul de studii 2020-2021

Graficul activităților Consiliului Elevilor din Colegiul de Ecologie pentru perioada septembrie-decembrie 2020

Planul de activitate al Consiliului Elevilor din Colegiul de Ecologie pentru anul de studii 2020-2021

Activitatea Consiliului Elevilor

Eminescu-vers de dor …

Ziua comemorării victimelor Holocaustului

Ziua Internațională a Studentului 17.11.2022

Tinerii și tinerele pentru egalitate și nediscriminare – etapa II

Balul bobocilor, promoția 2022

Sesiune de informare a elevilor cu privire la Traficul de Ființe Umane 24.10.2022

Alegerea președintelui Consiliului Elevilor 21.09.2022

Rolul Consiliului Elevilor și al profesorului coordonator în prevenirea bullyingului în instituția de învățământ profesional tehnic

Campanie de prevenire a bullyingului, inițiată de CNE ÎPT

Școală fără bullying. O campanie online creată de către elevi pentru elevi

Nr. Etapa Rolul Consiliului Elevilor Rolul profesorului coordonator
1. Identificarea problemei Cum membrii Consiliului Elevilor (CE) pot afla dacă în școala lor există bullying?
 • Este atent la relațiile/ comunicarea dintre elevi;
 • Întreabă elevii despre cum se simt în școală și cum sunt relațiile lor cu colegii;
 • Informează elevii despre bullying și încurajează să comunice asemenea cazuri cunoscute dirigintelui sau unui adult de încredere;
 • Reprezentantul(a) grupei în Consiliul Elevilor comunică despre cazurile de bullying despre care a aflat;
 • Manifestă deschidere pentru discuții cu elevii despre bunăstarea emoțională și siguranță.
 • Acceptă/ respectă ideile elevilor;
 • Observă zilnic relațiile/comunicarea dintre elevi;
 • Oferă CE informații despre bullying;
 • Asigură funcționarea boxei de încredere (regulamentul privind utilizarea, informarea personalului și a elevilor, organizarea analizei mesajelor și reacționării la acestea etc.);
 • Încurajează elevii să sesizeze anonim cazuri de bullying.
2. Cercetarea problemei Prin ce metode/ instrumente membrii CE pot afla de la colegii lor despre: cine este afectat de bullying; cât de frecvent și în ce spații/locuri se întâmplă acesta, precum și alte detalii?
 • Discută liber cu elevii;
 • Aplică chestionare anonime direct sau online;
 • Organizează interviuri cu persoanele implicate/ martorii în situații de bullying;
 • Încurajează elevii să utilizeze boxa de încredere/ anonimă;
 • Observă comportamente despre calitatea relațiilor dintre elevi, conform unor criterii.
 • Deșfășoară ședințe cu elevii despre bullying;
 • Aplică cu elevii metoda „harta școlii/ comunității” pentru studierea nevoii/ sentimentului de siguranță al elevilor;
 • Sprijină CE în aplicarea diverselor metode și tehnici, inclusiv a tehnologiilor informaționale.
3. Identificarea soluțiilor posibile:Ce fel de idei/ soluții posibile poate propune CE pentru a preveni bullyingul?
 • Elaborează mesaje de încurajare pentru victime;
 • Predă teme legate de bullying în cadrul orelor de curs;
 • Facilitează și/sau participă la traininguri de dezvoltare personală;
 • Inițiază discuții informale în cămin și în alte spații pentru tineri.
 • Sprijină CE în identificarea soluțiilor;
 • Facilitează abordarea problemei de către mai mulți specialiști din școală (psiholog școlar, diriginți);
 • Organizează colectarea de idei în cadrul activităților de educație nonformală, de exemplu, teatrul social.
4. Sesizarea persoanelor responsabile din instituție despre problemă:Cui CE prezintă informația colectată și soluțiile posibile referitor la prevenirea bullyingului?
 • Elaborează un raport al constatărilor și recomandărilor la subiect;
 • Transmite raportul către persoanele responsabile din școală (profesorul coordonator, cadre didactice, psiholog școlar, administrația școlii);
 • Participă la ședințele Consiliului de Administrație;
 • Elaborează procesul-verbal de la ședința CE.
 • Sprijină CE pentru elaborarea raportului;
 • Asigură/ facilitează transmiterea către persoanele responsabile a constatărilor raportului și a propunerilor elaborate de membrii CE.
5. Analiza de către persoanele responsabile a datelor și soluțiilor prezentate:Ce acțiuni pot efectua responsabilii pentru a avea o imagine completă despre situația raportată?
 • Discută cu persoanele responsabile pentru eventuale detalieri ale informațiilor din raport;
 • Discută cu administrația despre problemele/ aspectele abordate în raport.
 • Analizează informațiile și soluțiile propuse de către elevi;
 • Convoacă ședințe cu ceilalți adulți din școală sau cu specialiști din afară pentru a analiza informațiile;
 • Organizează colectarea de informații suplimentare, dacă este nevoie;
 • Desfășoară convorbiri individuale cu persoanele vizate;
 • Sesizează organele competente pentru investigarea unor cazuri grave, dacă este cazul.
6. Feedbackul primit de la persoanele responsabile:Cum persoanele responsabile pot informa CE despre acțiunile întreprinse din momentul sesizării?
 • În cadrul ședinței membrilor Consiliului Elevilor;
 • Prin intermediul coordonatorului CE;.
 • La ședința comună a administrației școlii și a CE
 • Organizează întâlniri între CE și administrația și/ sau alte persoane responsabile.
 • Asigură un răspuns în scris sau oral din partea administrației privind acțiunile întreprinse în cadrul școlii (de către cadre didactice, psiholog, administrație).
7. Feedbackul oferit elevilor:Cum CE poate informa colegii despre toate acțiunile întreprinse din momentul sesizării?
 • La adunări, prin intermediul reprezentantului clasei;
 • Prin comunicări în cadrul careului școlar;
 • Prin anunțuri, note informative;
 • Prin rețelele de socializare.
 • Sprijină CE în procesul de organizarea a întâlnirilor cu ceilalți elevi;
 • Informează elevii și comunitatea școlară, cu date complete și măsurabile, despre acțiunile de prevenire a bullyingului.
8. Monitorizare/ evaluare:Ce poate observa/ analiza CE după ce a primit feedback de la persoanele responsabile?
 • Ce rezultate concrete se obțin în urma acțiunilor întreprinse de cei responsabili?
 • Cât de eficace sunt soluțiile aplicate de persoanele responsabile?
 • Care este dinamica situației (să observe schimbările, să discute cu elevii etc.)?
 • Cum sunt ghidați și susținuți elevii în procesul de analizare a rezultatelor/ schimbărilor?
 • Cum se implică profesorii în formarea sistemică a competențelor personale și sociale?