Cazare în cămine

Stimați elevi!

În perioada 29.04-15.05.2020 în grupele anului I-III de studii vor avea loc ședințele online. organizate de dirigintele de grupă, în cadrul cărora se vor discuta Criteriile de repartizare a locurilor în cămine pentru anul de învățământ 2020-2021. La ședința grupei vor fi completate listele elevilor care vor avea dreptul să candideze pentru acordarea unui loc de trai în cămin. Până la data de 15.05.2020 listele candidaților și documentele necesare urmează să fie prezentate de către dirigintele grupei șefului de secție.

Comisia de cazare a elevilor în cămine pentru anul de învățământ 2020 - 2021.

Model cerere

Model listă elevi pe grupă

Criterii de repartizare a locurilor în cămin

2829248

* punctaj acordat

 • elev orfan de ambii părinți - 10 p.
 • elev orfan de un părinte,părinte decedat(semiorfan) - 0,9 p.
 • elev cu un părinte,unul lipsit de drepturi - 0,9 p.
 • elev invalid de gradul I - 10 p.
 • elev invalid de gradul II,III - 0,9 p.
 • familie de studenți(ambii sunt studenți) - 10 p.
 • elev din familie cu ambii părinți invalizi de gradul I - 10 p.
 • elev din familie cu un părinte invalid de gradul I - 0,9 p.
 • elev din familie cu părinti invalizi de gradul II și III - 0,5 p.
 • elev din familie cu 2 și mai mulți studenți - 0,5 p.
 • elev din fa milie cu 2 și mai mulți studenți la Colegiu - 10 p.
 • elev din familie cu 3 și mai mulți copii - 0,5 p.
 • elev din familie cu părinți veterani - 0,3 p.
 • elev din familie cu părinți pensionari - 0,3 p.
 • elev din familie cu părinți șomerri - 0,1 p.

* punctaj acordat

 • membru al echipei de reparație din cămin sau bloc de studiu - 10 p.
 • participant la conferințe - 0,3 p.
 • membru al echipelor sportive din cadrul Colegiului - 0,5 p.
 • membru al echipelor și ansamblurilor artistice și culturale din cadrul Colegiului - 0,5 p.
 • membru al organizațiilor și structurilor de autoguvernare din cadrul Colegiului - 1,5 p.
 • șef de grupă - 10 p.
 • elev cu comportament exemplar manifestat dea lungul anului - 0,6 p.
 • învingătorii concursului “Cea mai bună odaie din cămin” - 0,8 p.

* punctaj scăzut

 • membru al echipei de reparație din cămin sau bloc de studiu - 10 p.
 • participant la conferințe - 0,3 p.
 • membru al echipelor sportive din cadrul Colegiului - 0,5 p.
 • membru al echipelor și ansamblurilor artistice și culturale din cadrul Colegiului - 0,5 p.
 • membru al organizațiilor și structurilor de autoguvernare din cadrul Colegiului - 1,5 p.
 • șef de grupă - 10 p.
 • elev cu comportament exemplar manifestat dea lungul anului - 0,6 p.
 • învingătorii concursului “Cea mai bună odaie din cămin” - 0,8 p.

Activitatea în cămin

Activitatea extrașcolară/nonformală în căminul nr. 1 semestrul I, 2022 2023