Dragi elevi, distinși profesori, stimați părinți!

Directorul Colegiului de Ecologie
Negara Nina


Fiecare toamnă readuce în sufletul nostru emoția primei zile de școală - Ziua Cunoștințelor. Deși nu e marcată cu roșu în calendar, a fost dintotdeauna o mare sărbătoare națională, care ne unește pe toți, indiferent de vârstă, profesie, statut social, convingeri politice sau etnie, sub flamura acelorași valori nepieritoare. Prima zi de școală a fost și va rămâne o sărbătoare a sufletelor harnice, care trudesc necontenit la înălțarea cetății invincibile a spiritului de neam, o sărbătoare a cugetului avântat spre orizonturile nemărginite ale gândirii umane.

Noul an școlar 2020-2021 începe în condiții mai puțin obișnuite. Fără prezența elevilor și a pedagogilor în curtea colegiului, fără primul sunet, fără careul tradițional, unde eroii principali erau elevii anului întâi. Noul an de studii începe cu reguli noi, cu multă prudență și multă grijă pentru fiecare personal și pentru cei din jur. Acest an școlar este altfel pentru noi toți din cauza virusului COVID-19. Cu toate acestea, prin eforturi comune, cunoscând și respectând regulile de sănătate, putem asigura condiții optime de desfășurare a procesului educațional pentru elevi și cadre didactice. În ajutor ne vine „Ghidul elevului/ei din învățământul profesional tehnic în contextul situației epidemiologice cu COVID-19”, care ne oferă informațiile necesare privind măsurile de protecție. În aceste condiții, informația este esențială pentru a fi pregătiți în mod corespunzător pentru noul an de studii, pentru a fi singuri protejați și a- i proteja pe cei dragi. În timpul unei crize de sănătate, lipsa informației directe vă pune în pericol, iar riscul de a vă îmbolnăvi devine mai mare. Din aceste considerente vă îndemn ca de la prima oră să studiați și să cunoașteți Regulile de protecție împotriva infecției cu COVID-19, iar Ghidul să devină cartea principală de care vă veți călăuzi pe parcursul activităților educaționale și în societate.

Cu ocazia începutului noului an școlar aducem cele mai frumoase felicitări celor 296 de elevi de la anul întâi, care cu mari emoții, timizi și cu grijă pășesc în noua lume a cunoștințelor pentru a descoperi tainele profesiei alese.

Dragi elevi, în cadrul instituției veți beneficia de o pregătire profesională înaltă. Noi formăm elevului de astăzi competențe și abilități în diverse ramuri ale economiei: ecologie și protecția mediului ambiant, silvicultură, turism, meteorologie, servicii antiincendiare, gospodărirea și protecția apelor, geodezie, topografie, cartografiere, tehnologia produselor cosmetice și medicinale, piscicultură și acvacultură, caracteristice viitorului cetățean educat în spirit antreprenorial.

De asemenea, în această instituție se promovează cultura, dragostea pentru frumos și interesul față de valorile general-umane ale neamului, cât și față de cele universale.

Acest început de an școlar, 2020-2021, marchează o nouă treaptă în urcușul spre formarea Dvoastră profesională. Este o zi plină de emoții și pentru elevii anului II, care, în număr de 274 persoane, completează marele colectiv al elevilor de la Colegiul de Ecologie din Chișinău. Vă doresc un an cu multă muncă și să nu se stingă niciodată Lumina Cărții în sufletul Dumneavostră.

Anul de învățământ 2020-2021 va fi unul de maximă responsabilitate pentru elevii anului III și IV, care vor avea de înfruntat examenele de bacalaureat și de calificare. Vă doresc să dați dovadă de curaj, răbdare, muncă asiduă, disciplină și numai atunci veți obține rezultatele mult râvnite.

Stimați elevi, anii petrecuți în colegiu sunt cea mai importantă investiție din viața dumneavoastră și de cât de bine faceți această investiție, va depinde, într-o mare măsură, reușita în cariera profesională și bunăstarea materială de mai departe.

Munca perseverentă, corectitudinea și curiozitatea sunt elementele indispensabile ale succesului. Insistați acolo unde temele par complicate sau plictisitoare la prima vedere și o să descoperiți lucruri care o să vă trezească curiozitatea. Stăruiți asupra subiectelor pe care le înțelegeți mai greu și neapărat o să ajungeți să vă bucurați de victorie. Să mențineți optimismul și efervescența creatoare pe tot parcusrul anului de învățământ, pe care vi-l doresc cât mai rodnic, cu cât mai multe realizări și multă sănătate.

E necesar de menționat aportul echipei manageriale, a cadrelor didactice și nedidactice pentru contribuția esențială, dar și promovarea imaginii pozitive a instituției atât în țară, cât și în afara ei.

Stimați profesori, Dumneavoastră sunteți cei care trebuie să descoperiți fiecare elev în parte și să-l ajutați să se dezvolte, să creați un mediu prietenos la grupă pentru că doar asigurând confortul psihologic al fiecărui actant al procesului educațional putem construi o societate prietenoasă. Crearea unui sistem de învățământ modern, calitativ, eficient, capabil să răspundă pozitiv la provocările timpului, depinde, în mare masură, de Dumneavoastră.

Meritați respectul și admirația pentru ceea ce realizați. Vă îndemn să aveți curajul și răbdarea de a acorda elevilor sprijinul de care au nevoie. Rămâneți călăuza frumosului, adevărului, dreptății, valorilor, deoarece prioritatea cea mai mare sunt elevii. Vă urăm sănătate, o activitate rodnică, multa inspirație în instruirea noii generații.

O pârghie eficientă în realizarea sarcinilor formării profesionale a viitorilor specialiști o constituie colaborarea cu instituțiile de profil din țară. O dovadă elocventă este cooperarea cu Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Cu suportul Universității Tehnice din Moldova s-a amenajat laboratorul de Geodezie, topografie și cartografiere, cu aportul Serviciului Hidrometeorologic de Stat a fost instaurată o stație meteo în curtea colegiului. Dorim sa menționăm aportul substanțial în procesul pregătirii tinerilor specialiști din partea Direcției Situații de Urgență Botanica, Institutului de Ecologie al Academiei de Științe din Moldova, Inspectoratului Ecologic de Stat. An de an , parteneriatul nostru evoluează și e plăcut să constatăm că aceste colaborări exercită o influență calitativă asupra instruirii specialiștilor.

Dragi părinți, sunt sigură că aveți planuri mari pentru copiii dumneavoastră și toți vă doriți o viață mai bună pentru ei. Dar școala, de una singură, nu va reuși să-i pregătească pe elevi pentru un viitor prosper. Exemplul, atenția și sprijinul dumneavoastră sunt absolut necesare. Faceți-vă timp pentru a discuta cu copiii dumneavoastră, pentru a înțelege mai bine cum îi puteți ajuta. Familia este locul unde, în primul rând, trebuie să se cultive valorile fundamentale ale societății: muncă, integritate, corectitudine, onestitate. Implicarea dumneavoastră în activitatea educațională contribuie la realizarea unui adevărat parteneriat din care are de câștigat întreaga societate. Vă îndemn să răspundeți chemărilor colegiului, fiindcă doar împreună vom reuși.

Tuturor vă urez un an frumos, plin de realizări, succese, sănătate și bună dispoziție.

Dragi profesori și elevi! Fiți responsabili! Aveți grijă de sănătatea Dvoastră și a celor din jur!

Cu respect,

Negara Nina, directorul Colegiului de Ecologie