Istoric

19 mai 1966

Fondarea instituției

Colegiul de Ecologie a fost creat pe baza evoluţiei şi transformărilor fostului Tehnicum Industrial –Pedagogic din Chişinău, fondat prin ordinul Comitetului pentru Instruirea Profesională al RSSM nr.84 din 19 mai 1966, care avea sarcina principală de a pregăti maiştri pentru instruirea practică a elevilor în cadrul şcolilor profesional tehnice.
Specialităţile de referinţă erau:

 • Construcţii industriale şi civile
 • Mecanizarea agriculturii
 • Montarea şi repararea utilajului tehnologic
 • Prelucrarea metalelor prin aşchiere.

1970 - 1971

Prima promoție

 1. Secţia de zi (1970) – 115 absolvenţi dintre care:
  • Maiştri pentru instruirea profesională în construcţii industriale şi civile – 54
  • Maiştri pentru instruirea profesională în mecanizarea agriculturii – 43
  • Maiştri tehnologi - 18
 2. Secţia fără frecvenţă (1971) – 24 absolvenţi

1969 - 1991

Subordonarea Comitetului de Stat

Din ianuarie 1969 pînă în ianuarie 1991 Tehnicumul Industrial Pedagogic s-a aflat în subordinea directă a Comitetului de Stat pentru Instruirea Profesională a URSS. În această perioadă în tehnicum şi-au făcut studiile şi cetăţeni din Vietnam, Cuba, Mongolia, Bangladesh, Irak. În acelaşi timp, 13 colaboratori au activat în Guineea-Bisau, Algeria, Mongolia, Laos, Angola, Mozambic, Libia.

1991 - 1997

Schimbarea statutului

În contextul reformei sistemului de învăţămînt şi necesităţii specialiştilor de verigă medie în ecologie şi silvicultură prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.321 din 28 iunie 1991 şi ordinul Ministerului Ştiinţei şi Învăţămîntului al Republicii Moldova nr.250 din 5 iulie 1991 Tehnicumului Industrial Pedagogic i-a fost schimbat statutul în Tehnicumul Industrial – Pedagogic şi de Ecologie din Chişinău

1998

Schimbarea statutului

Prin ordinul Ministerului Ştiinţei şi Învăţămîntului al Republicii Moldova nr.43 din 11 iulie 1998 i-a fost schimbat statutul în Colegiul de Ecologie din Chişinău – instituţie de învăţămînt superior de scurtă durată.

2015

Prezent

Colegiul de Ecologie din Chişinău, activează ca instituţie profesional tehnică postsecundară.

2021

Acreditarea programelor

Acordarea acreditării programelor de studii profesional tehnice postsecundare/postsecundare nonterţiar următoarelor programe:
52110 Ecologia și protecția mediului;
53210 Meteorologie;
53310 Geodezie, topografie, cartografie;
71210 Gospodărirea și protecția apelor;
82110 Silvicultura;
101510 Turism;
103220 Servicii antiincendiare.