Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
decizia nr. 12 din 31.02.2023

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
ORDIN Nr. 498
din 19-05-2021


cu privire la acreditarea programelor de studii profesional tehnice

Publicat : 28-05-2021 în Monitorul Oficial Nr. 129-136 art. 525

În temeiul art. 65 alin. (4) din Codul educației al Republicii Moldova (nr. 152/2014), pct. 34 din Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic, superior şi de formare continuă (Hotărârea Guvernului nr. 616/2016), în baza deciziilor Consiliului de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare cu privire la rezultatele evaluării externe a calităţii programelor de studii profesional tehnice, Colegiul de Ecologie din mun. Chişinău

ORDON:

1. A acorda:

1.1 acreditarea programelor de studii profesional tehnice secundare, menţionate în anexa nr. 1 la prezentul ordin;

1.2 acreditarea programelor de studii profesional tehnice postsecundare/postsecundare nonterţiar, menţionate în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

2. Instituţiile de învăţământ nominalizate în anexele ordinului vor implementa recomandările expuse în rapoartele de evaluare externă a calităţii programelor de studii profesional tehnice secundare şi postsecundare/postsecundare nonterţiar.

3. Direcţia Învăţământ profesional tehnic (dl Silviu Gîncu) va ține cont de rezultatele evaluării externe la distribuirea locurilor în Planul de admitere.

4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Natalia Grîu, secretar de stat în domeniul educaţiei.

5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

MINISTRU

Lilia POGOLŞA

Nr. 498. Chişinău, 19 mai 2021.