Rezultatele Olimpiadei zonale la disciplina Limba și literatura rusă din 13 februarie 2022


Verificând lucrările participanților la disciplina Limba și literatura rusă, juriul a decis următorul clasament:

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare la disciplinele de studii, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.66 din 31.01.2012, capitolul VIII, art.26, 27, 30: