În atenția absolvenților care nu au promovat examenul de BAC în sesiunea 2019, 2021!


Absolvenții care nu au promovat examenul de BAC pot depune cererea pentru susținerea repetată a examenului pâna la data de 15.02.2022.

Notă:

  • Conform articolului 8 din REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT, în caz de nepromovare, examenul de bacalaureat poate fi susţinut gratuit de cel mult două ori în decursul următorilor 3 ani;
  • La cerere se va anexa copia buletinului de identitate.