În atenția candidaților admiși la studii!!!


 • Anunțarea rezultatelor admiterii (tur I) – 8 august 2022, ora 12:00 (pe pagina web și pe panoul informativ al instituției)
 • Prezentarea actelor în original de către candidații care s-au inregistrat de sine stătător (online) – 8-10 august 2022
  • Candidații ce nu vor prezenta actele în original sau nu vor achita taxa de studii în termenul stabilit vor fi excluși din liste, iar locurile eliberate vor fi oferite candidaților următori.
 • Încheierea contractelor de studii (tur I) – 8-10 august 2022 (cu candidații care sunt înmatriculați contra taxă)
  • Taxa de studii se va achita în 2 rate: I rată – 3500 lei (la încheierea contractului, imediat după anunțarea rezultatelor), a II rată – 4000 lei (pe parcursul lunii ianuarie 2023).
  • Candidatul se consideră înmatriculat numai după achitarea taxei de studii.
  • Pentru încheierea contractului de studii candidatul, însoțit de un părinte, se prezintă la instituție cu actele de identitate în original și copie, în conformitate cu termenii indicați mai sus.
  • Cazarea în cămine se va realiza pe data de 29 august 2022, conform graficului publicat pe pagina web a instituției.
 • Depunerea actelor la locurile rămase vacante în turul II – 8-20 august 2022.
 • Anunțarea rezultatelor admiterii (tur II) – 22 august 2022, ora 1200 (pe pagina web și pe panoul informativ al instituției)
 • Încheierea contractelor de studii (tur II) – 22-24 august 2022 (cu candidații care sunt înmatriculați contra taxă)

Pentru informații suplimentare vă adresați la anticameră:

Tel. de contact – 022-55-52-61