Repartizarea locurilor în căminele Colegiului de Ecologie pentru anul de studii 2022-2023.


În atenția anului I !!!

Cazarea în cămine pentru elevii anului I de studii va avea loc la data de 29 august 2022, conform utmătorului grafic:

Căminul nr.1:

 • Specialitatea Meteorologie: 8.30 - 9.30
 • Specialitatea Geodezie, topografie, cartografiere: 9.30 - 10.30
 • Specialitatea Ecologia și protecția mediului: 10.30 - 12.00
 • Specialitatea Silvicultură: 12.00 - 13.00
 • Specialitatea Piscicultură și acvacultură: 13.00 - 14.00
 • Servicii antiincendiare: 14.00 - 15.00
 • Specialitatea Gospodărirea şi protecţia apelor: 15.00 - 16.00

Căminul nr.2:

 • Specialitatea Turism: 9.00 - 11.00
 • Specialitatea Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale: 11.00 - 12.00

Pentru semnarea contractelor de cazare, elevii anului I se prezintă cu un părinte în blocul central de studii, et.1, hol.

Actele necesare: buletinul de identitate a elevului și părintelui.

Taxa lunară este de 450 lei și se achită în 2 rate:

 • I rată pentru perioada septembrie-decembrie – 1800 lei (se achită la cazare)
 • II rată pentru perioada ianuarie-iunie – 2700 lei (se achită până la 01.02.2023)

În atenția anului II și III !!!

Cazarea în cămine pentru elevii anului II de studii va avea loc la data de 30 august 2022 în intervalul de timp 9.00 – 16.00.

Pentru informații suplimentare vă adresați la anticameră:

Tel. de contact – 022-55-52-61