Colegiul de Ecologie din Chișinău anunță prelungirea concursului de admitere până pe data de 10 septembrie 2023

Rezultatele admiterii turl II pentru anul de studii 2023 - 2024

Profesor de Limba Engleză la Colegiul de Ecologie

Repartizarea căminului pentru anul de studii 2023 - 2024

I.P.Colegiul de Ecologie din Chişinău anunță admiterea turul II

Rezultatele admiterii turl I pentru anul de studii 2023 - 2024

Plan de înmatriculare pentru anul de studii 2023 - 2024

Sesiunea repetată BAC 2023

Eliberarea diplomelor de absolvire promoția 2023

Rezultatele examenului de calificare vor fi pe data de 27.06.2023, începând cu ora 800

Declararea locurilor vacante și organizarea admiterii la anul II de studii în sesiunea de аdmitеrе 2O2З

Lucrurile bune și mărețe se fac cu oameni frumoși, dedicați și dornici de schimbare!!!

Informații utile pentru candidații la examenul național de bacalaureat, sesiunea 2022-2023

Conferința științifico–metodică națională cu participare internațională:
Dimensiuni ale educației de calitate: repere curriculare, metodologice și practice (metode de promovare și stimulare a experienței avansate )- ediția a II-a

IP Colegiul Ecologie din Chișinău organizează pe data de 06.05.2023 începând cu ora 11:00 ”ZIUA UȘILOR DESCHISE”

Astăzi, 5 aprilie 2023, salvatorii şi pompierii din Republica Moldova marchează sărbătoarea profesională "Ziua Salvatorului”

IP Colegiul de Ecologie din Chișinău, a avut onoarea de a avea drept oaspete pe Ministra Mediului

Activitatea de informare
"Totul este energie, energia este totul"

Planul activităților de mediu, pentru luna martie, 2023

Asociația Obștească Alianța Națională YMCA din Republica Moldova și Fundația HP

În atenția elevilor, doritori de a participa la olimpiadele la disciplinele de cultură generală (etapa I, colegiu)!

Întâlnirea cu Excelența Sa Ambasadorul SUA în Republica Moldova

Oferte pentru participarea la concursul de achiziţie a tehnicii de calcul necesare pentru asigurarea funcționării operaționale a colegiului.

data publicării: 14.09.2022

Orarul examenelor sesiunea suplimentară

Pentru vizualizarea lucrărilor de la examene trebuie să accesați

Borderoul examenelor de calificare sesiunea 2021 - 2022

Mobirise

În atenția elevilor anului III ...

Pentru participarea la sesiunea suplimentară ...

Borderoul examenelor de calificare sesiunea 2020 - 2021

Orarul desfășurării examenelor de calificare, sesiunea 2020 - 2021

Șef secție Asigurarea Internă a Calității Condițiile de participare la concurs:

Ești vânător, dorești să fii angajat, dar nu dispui de acte ce confirmă abilitățile în acest domeniu

Ce prezintă procesul de validare a educației nonformale și informale

Bacalaureat 2020 - 2021

Testele pentru pretestare, vor fi transmise elevilor anului IV, on-line, pe platforma Classroom în ziua de 10.03.2021, conform orarului ...

Scopul invitației de ofertă este identificarea și selectarea celei mai bune oferte privind procurarea de echipament tehnic care va utilizat pentru dotarea laboratorului Ecologie și protecția mediului.

Scopul invitației de ofertă este identificarea și selectarea celei mai bune oferte privind procurarea echipamentului didactic pentru dotarea laboratorului ”Ecologie si protecția mediului” din incinta Colegiului de Ecologfie.

Toate unitățile de curs prevăzute în planul de învățământ pentru un semestru se vor evalua prin examen scris, oral sau asistat de calculator.

Pe data de 26 noiembrie 2020 la Colegiul de Ecologie a fost organizată Activitatea extracurriculară cu genericul: „Promovarea imaginii specialității Gospodărirea și protecția apelor prin prisma întâlnirii cu specialiștii”

Ordin cu privire la desfășurarea tezelor semestriale, sesiunea de iarnă, anul de studii 2020 - 2021

Vineri, 20.11.2020 la ora 10:35, în sala de conferință și pe platforma GoogleMeet https://meet.google.com/uba-jxdv-dvf se va desfășura seminar metodico-științific.

Conferința Ecologică ...

Elevii anului II de studii se prezintă la cămin luni, data de 02 noiembrie 2020, pentru repartizarea loclui de trai, conform următoruui grafic.

Scopul anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte privind procurarea de echipament tehnic

Descriere generală: Colegiul de Ecologie în cooperare cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) implementează proiectul Ecologizarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie verde.

Colegiul de Ecologie din Chișinău (Chișinău, str. Burebista 70) anunță prelungirea concursului până la 09 octombrie 2020 pentru ocuparea funcțiilor vacante:

Mobirise

Colegiul de Ecologie din Chişinău anunţă admiterea la cursuri de scurtă durată, specialitatea Paznici de vânătoare.

Orarul prezentării elevilor la colgeiu, pentru repartizarea căminului

Mobirise

Identificarea și selectarea celei mai bune oferte comerciale pentru servicii de traducere scrisă Română-Rusă.

Mobirise

Proiectul: Ecologizarea Învățământului Profesional Tehnic
Implementator: Colegiul de Ecologie Chișinău
Acord de subvenție: nr. proiect 17.2190.1-001.00, nr. Contract 83342735

Mobirise

Proiectul: Ecologizarea Învățământului Profesional Tehnic
Implementator: Colegiul de Ecologie Chișinău
Acord de subvenție: nr. proiect 17.2190.1-001.00, nr. Contract 83342735

Mobirise

Funcții vacante:

  1. Șef secție didactică (conducător de subdiviziune interioarăpe probleme de educație).

Mobirise

Pentru a evita aglomerările vă rugăm să respectați graficul publicat !!!

Mobirise

Pentru a evita aglomerările vă rugăm să respectați graficul publicat !!!

Mobirise

Orarul examenului național de bacalaureat anul de studii 2019 - 2020 pentru restanțierii din anii precedenți. Probele pentru examenul național de bacalaureat se vor începe la ora 1000

Mobirise

Criteriile de repartizare a locurilor în cămine pentru anul de învățământ 2020-2021.

Mobirise

Proiectul: Ecologizarea Învățământului Profesional Tehnic

Mobirise

Lecțiile online pentru clasele 12 la disciplinile de cultură generală pot fi accesate pe: https://mecc.gov.md/ro/content/bacalaureat
Vă urăm succes în procesul de pregătire pentru susținerea examenelor de bacalaureat.

Mobirise

Prin prezența, în contextul Memorandumului de colaborare între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și A.O. Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Mobirise

Ordin nr. 393 din 06.04.2020 cu privire la completarea Regulamentului-cadru de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada în care accesul în instituții este restricționat, aprobat prin Ordinul 350/2020

Mobirise

Ordin nr. 350 din 19.03.2020 cu privire la aprobare Regulamentului-cadru de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada în care accesul în instituții este restricționat

Mobirise

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării solicită conducătorilor instituțiilor de învățământ de toate nivelurile

Mobirise

Proiectul: Ecologizarea Învățământului Profesional Tehnic

Mobirise

Cu privire la suspendarea desfășurării Olimpiadelor Republicane și amânarea desfășurării testării candidaților la examenele naționale de absolvire

Mobirise

Bună ziua stimați colegi. Vă transmit ultima decizie a MECC cu privire la suspendarea lecțiilor on-line și a pretestărilor BAC ...

Mobirise

Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățământ.

Mobirise

Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova cu privire la desfășurarea testării candidaților la examenele de absolvire, sesiunea 2020.

Mobirise

În conformitate cu prevederile din Secțiunea 5, Capitolul II din Instrucțiunea privind procedurile de administrare a Sistemului Automotizat de Prelucrare a Datelor

Mobirise

Secretarul de stat în domeniul educației, Griu Natalia și șeful direcției învățământ profesional tehnic, Gîncu Silviu au organizat astăzi, 19 martie ...

Mobirise

Cu această ocazie, vă invităm să participați cu comunicări

Mobirise

Sâmbătă, 11 aprilie 2020, ora 0900, în incinta Colegiului de Ecologie va fi organizată Ziua Ușilor Deschise...

Mobirise

Bacalaureat 2019...

Mobirise

Sâmbătă, 18 mai 2019, ora 1000, în incinta Colegiului de Ecologie va fi organizată Ziua Ușilor Deschise...