Condamnă
și Tu
Corupția!

Ce este corupția

Abuzul de putere săvârșit în exercitarea funcției publice indiferent de statut, structura sau poziție ierarhică, în scopul obținerii unui profit personal, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, persoană fizică sau juridică.

Care sunt faptele de corupție?

Fapta funcționarului care, direct sau indirect, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvine ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatorriri.

Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în modurile și scopurile arătate mai sus.

Primirea de către un funcționar, direct sau indirect, de bani ori de alte foloase, după ce a îndeplinit un act în virtutea funcției sale și la care era obligat în temeiul acesteia.

Primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar pentru a-i determina să facă ori să nu facă un act ce intră în atrubuțiile sale de serviciu.


Ce faci dacă ți se oferă mită?

Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să REFUZI categoric și ferm orice ofertă care se referă la primirea unor sume de bani ori cadouri în schimbul neîndeplinirii atribuțiilor tale de serviciu!

Încearcă să identifici persoana care ți-a făcut o ofertă și să reții cât mai multe detalii ori asigurăte că o poți identifica ulterior!

Încearcă să ai martori, de exemplu colegi care lucrează în apropierea ta!

Reține sau notează-ți detaliile dialogului pe care l-ai purtat cu persoana respectivă!

Semnalează imediat această tentativă șefului și autorităților competente prezentând și un raport scris privitor la cele întâmplate!

Acordă atențiea cuvenită lucrării care se referă la persoana care a încercat să îți ofere cadoul ori suma de bani, pentru a nu exista ulterior eventuale reclamații neîntemeiate la adresa ta!

Dacă anticipezi că o anumită persoană va insista să îți ofere MITĂ, nu ezita să urmezi procedura legală și să formulezi un denunț!

Cum poți preveni corupția

Însușește-ți foarte bine prevederile legislației care reglementează activitatea pe care o desfășori!

Abordează ferm orice relație cu cetățeanul, corect și manifestând respet pentru a nu da impresia că ai fi dispus să accepți ceva în schimbul integrității!

Acordă atenția cuvenită tuturor solicităților și nu lăsa impresia că nu ești suficient de motivat ori că ești foarte ocupat și solicitările nu vor fi rezolvate în termen!

Încearcă să anticipezi situațiile în care o persoană ar putea fi tentată să-ți ofere sau să-ți promită bani ori cadouri în schimbul nerespectării îndatoririlor de serviciu!

Refuză orice ofertă și explică persoanei respective care sunt consecințele legale la care se expune!

Nu accepta nici u compromis/excapție în activitatea ta. Corupția apare și se manifestă pornind de la ”micile favoruri”!

Nu accepta servicii gratuite din partea unor persoane care într-o perioadă viitoare ar putea fi interesate să-ți solicite la rândul lor diverse ”privilegii”!


Linia fierbinte anticorupție

LINIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

080055555

Prin intermediul liniei telefonice, care este activă 24/24, 7 zile pe săptămână, cetăţenii pot sesiza CNA despre cazurile de corupţie.

LINIA SPECIALIZATĂ ANTICORUPŢIE

022-257-333

Prin intermediul liniei telefonice, care este activă în orele de program (08.00 – 17.00, de luni pînă vineri), cetăţenii pot sesiza subdiviziunea de securitate internă a CNA despre actele de corupţie comise de angajaţii CNA.

Acte legislative generale

Legea integrității RM nr. 82 din 25.05.2017

Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale RM nr. 325 din 23-12-2013

Hotărârea Guvernului Nr. 767 din 19-09-2014 pentru implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale

Hotararea Guvernului privind regimul juridic al cadourilor RM Nr. 116 din 26-02-2020

Legea privind avertizorii de integritate Nr. 122 din 12-07-2018

Hotărârea Guvernului Nr. 23 din 22-01-2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale

Hotărârea Guvernului Nr. 188 din 03-04-2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet

Codului de etică al cadrului didactic ORDIN Nr. 861 din 07-09-2015

Hotărârea Guvernului RM Nr. 816 din 20-08-2018 privind aprobarea Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020

LEGE Nr. 229 din 23-09-2010n privind controlul financiar public intern

ORDIN Nr. 189 din 05-11-2015 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public

ORDIN Nr. 189 din 05-11-2015 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public

ORDIN CNA nr. 50 din 20.03.2018 Despre aprobarea Metodologiei de identificare a riscurilor de corupţie în cadrul entităţilor publice, de identificare a agenţilor publici expuşi acestor riscuri şi de analiză a factorilor de risc care le generează

Regulamente interne

Raport cu privire la implementarea Planului sectorial anticorupție în IP Colegiului de Ecologie din Chișinău pentru anul 2022

Planul de implimentare a acțiunilor în IP Colegiului de Ecologie din Chișinău pentru anul 2022-2023

Raport privind implimentarea planului de integritate al Colegiului de Ecologie

Registrul de riscuri și oportunități 2021 - 2022

Ordin Nr. 225a din 18.11.2021 cu privire la aprobarea registrului riscurilor în cadrul I.P. Colegiul de Ecologie din Chișinău

Ordin Nr. 208a din 01.11.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cazurile de influență necorespunzătoare în cadrul I.P.Colegiul de Ecologie din Chișinău

Ordin Nr. 209a din 01.11.2021 aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea, răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din poliție sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol, în cadrul I.P.Colegiul de Ecologie din Chișinău, aprobarea Registrului de evidență a cadourilor și instituirea comisiei de evidență și evaluare a cadourilor.

Ordin Nr. 210a din 01.11.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind avertizorii de integritate în cadrul I.P. Colegiul de Ecologie