Rezultatele concursului de admitere pentru anul de studii 2021
Turul II

Studii cu achitarea taxei

La studii cu achitarea taxei, contractele de studii se vor încheia până pe 20 august 2021.

Acte necesare:

 • copia buletinului de identitate a candidatului;
 • copia buletinului de identitate a unui părinte;
 • recipisa eliberată de comisia de admitere;
 • suma de 3500, prima rată din taxa de studii.
În caz că nu se va încheia contractual de studii până la 20 august 2021, în locul Dumneavoastră va fi înmatriculat următorul candidat din lista de concurs.

Repartizare cămin

Reapartizarea locurilor în cămin va fi pe data de 30 august 2021 începând cu ora 800.

Acte necesare pentru a încheia contractul:

 • copia buletinului de identitate;
 • copia buletinului de identitate a unui părinte;
 • achitarea primei rate.

Nr. Specialitatea Cod Limba de instruire Admitere
1. Ecologia și protecția mediului 52110 Română
2. Meteorologie 53210 Română
3. Geodezie, topografie și cartografie 53310 Română
4. Tehnologia produselor cosmetice 71110 Română
5. Gospodărirea și protecția apelor 71210 Română
6. Silvicultura 82110 Română
7. Piscicultură și acvacultură 83110 Română
8. Turism 101510 Română

Admitere la locurile declarate vacante la anul II de studii în cadrul Colegiului de Ecologie din Chișinău

Nr. Specialitatea Cod Limba de instruire Admitere
1. Ecologia și protecția mediului 52110 Română

Rezultatele concursului de admitere pentru anul de studii 2021
Turul I

Studii cu achitarea taxei

La studii cu achitarea taxei, contractele de studii se vor încheia în perioada 05 – 14 august 2021.

Acte necesare:

 • copia buletinului de identitate a candidatului;
 • copia buletinului de identitate a unui părinte;
 • recipisa eliberată de comisia de admitere;
 • suma de 3500, prima rată din taxa de studii.
În caz că nu se va încheia contractual de studii până la 14 august 2021, în locul Dumneavoastră va fi înmatriculat următorul candidat din lista de concurs.

Repartizare cămin

Reapartizarea locurilor în cămin va fi pe data de 30 august 2021 începând cu ora 800.

Acte necesare pentru a încheia contractul:

 • copia buletinului de identitate;
 • copia buletinului de identitate a unui părinte;
 • achitarea primei rate.

Nr. Specialitatea Cod Limba de instruire Admitere
1. Ecologia și protecția mediului 52110 Română
2. Meteorologie 53210 Română
3. Geodezie, topografie și cartografie 53310 Română
4. Tehnologia produselor cosmetice 71110 Română
5. Gospodărirea și protecția apelor 71210 Română
6. Silvicultura 82110 Română
7. Piscicultură și acvacultură 83110 Română
8. Turism 101510 Română
9. Servicii antiincendiare 103220 Română

Admitere la locurile declarate vacante la anul II de studii în cadrul Colegiului de Ecologie din Chișinău

Nr. Specialitatea Cod Limba de instruire Admitere
1. Geodezie, Topografie, Cartografie 53310 Română