Rezultatele concursului de admitere pentru anul de studii 2023 - 2024
Turul II

În atenția candidaților admiși la studii!!!

 • Prezentarea actelor în original de către candidații care s-au inregistrat de sine stătător (online) – 23 august 2023
  • Candidații ce nu vor prezenta actele în original sau nu vor achita taxa de studii în termenul stabilit vor fi excluși din liste, iar locurile eliberate vor fi oferite candidaților următori.
 • Încheierea contractelor de studii (tur II) – 25 august 2023 (cu candidații care sunt înmatriculați contra taxă)
  • Taxa de studii se va achita în 2 rate:
   • I rată – pentru 4 luni de studii
    1. Turism și Servicii antiincendiare - 3400 lei
    2. Tehnologia produselor cosmetice și medicinale - 3200 lei
    3. Ecologia și protecția mediului, Gospodărirea și protecția mediului, Silvicultura, Meteorologie, Geodezie, Topografie, Cartografie și Piscicultură și acvacultură - 3000 lei
   • a II rată – pe parcursul lunii ianuarie 2024
  • Candidatul se consideră înmatriculat numai după achitarea taxei de studii.
  • Pentru încheierea contractului de studii candidatul, însoțit de un părinte, se prezintă la instituție cu actele de identitate în original și copie, în conformitate cu termenii indicați mai sus.
  • Cazarea în cămine se va realiza pe data de 29 august 2023.
  • Taxa de cazare în cămin - 1800 lei

Admiterea candidaților la anul I de studii în cadrul Colegiului de Ecologie din Chișinău pentru anul de studii 2023 - 2024

Nr. Specialitatea Cod Limba de instruire Admitere
1. Ecologia și protecția mediului 52110 Română
2. Meteorologie 53210 Română
3. Geodezie, topografie și cartografie 53310 Română
4. Tehnologia produselor cosmetice 71110 Română
5. Gospodărirea și protecția apelor 71210 Română
6. Silvicultura 82110 Română
7. Piscicultură și acvacultură 83110 Română
8. Servicii antiincendiare 103220 Română

Admitere candidaților la locurile declarate vacante la anul II de studii în cadrul Colegiului de Ecologie din Chișinău

Nr. Specialitatea Cod Limba de instruire Admitere contract
1. Ecologia și protecția mediului 52110 Română
2. Geodezie, topografie și cartografie 53310 Română
3. Silvicultură 82110 Română

Rezultatele concursului de admitere pentru anul de studii 2023 - 2024
Turul I

În atenția candidaților admiși la studii!!!

 • Prezentarea actelor în original de către candidații care s-au inregistrat de sine stătător (online) – 8-10 august 2023
  • Candidații ce nu vor prezenta actele în original sau nu vor achita taxa de studii în termenul stabilit vor fi excluși din liste, iar locurile eliberate vor fi oferite candidaților următori.
 • Încheierea contractelor de studii (tur I) – 8-15 august 2023 (cu candidații care sunt înmatriculați contra taxă)
  • Taxa de studii se va achita în 2 rate:
   • I rată – pentru 4 luni de studii
    1. Turism și Servicii antiincendiare - 3400 lei
    2. Tehnologia produselor cosmetice și medicinale - 3200 lei
    3. Ecologia și protecția mediului, Gospodărirea și protecția mediului, Silvicultura, Meteorologie, Geodezie, Topografie, Cartografie și Piscicultură și acvacultură - 3000 lei
   • a II rată – pe parcursul lunii ianuarie 2024
  • Candidatul se consideră înmatriculat numai după achitarea taxei de studii.
  • Pentru încheierea contractului de studii candidatul, însoțit de un părinte, se prezintă la instituție cu actele de identitate în original și copie, în conformitate cu termenii indicați mai sus.
  • Cazarea în cămine se va realiza pe data de 29 august 2023.
  • Taxa de cazare în cămin - 1800 lei

Admiterea candidaților la anul I de studii în cadrul Colegiului de Ecologie din Chișinău pentru anul de studii 2023 - 2024

Nr. Specialitatea Cod Limba de instruire Admitere
1. Ecologia și protecția mediului 52110 Română
2. Meteorologie 53210 Română
3. Geodezie, topografie și cartografie 53310 Română
4. Tehnologia produselor cosmetice 71110 Română
5. Gospodărirea și protecția apelor 71210 Română
6. Silvicultura 82110 Română
7. Piscicultură și acvacultură 83110 Română
8. Turism 101510 Română
9. Servicii antiincendiare 103220 Română

Admitere candidaților la locurile declarate vacante la anul II de studii în cadrul Colegiului de Ecologie din Chișinău

Nr. Specialitatea Cod Limba de instruire Admitere contract
1. Ecologia și protecția mediului 52110 Română
2. Servicii antiincendiare 103220 Română
3. Silvicultură 82110 Română
4. Gospodărirea și protecția apelor 71210 Română