Ordin cu privire la aprobarea planurilor de înmatriculare la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară, pentru anul de studii 2023-2024

Planu de înmatriculare pentru anul de studii 2023 - 2024 la buget și contract

Denumirea instituției Specialitatea Codul Total plan Total buget Buget Total contract Contract
Studii gimnaziale BAC, ȘM, ȘP Învățământ dual Raioanele de Est. Studii gimnaziuale BAC, ȘM, ȘP Frecvența redusă
Colegiul de Ecologie din Chișinău Ecologia și protecția mediului 52110 60 15 15 - - 1 45 45 - -
Meteorologie 53210 30 15 15 - - 1 15 15 - -
Geodezie, topografie și cartografie 53310 30 15 15 - - 1 15 15 - -
Tehnologia produselor cosmetice 71110 30 15 15 - - 1 15 15 - -
Gospodărirea și protecția apelor 71210 30 20 20 - - 2 10 10 - -
Silvicultura 82110 30 10 10 - - - 20 20 - -
Piscicultură și acvacultură 83110 30 10 10 - - - 20 20 - -
Turism 101510 60 12 12 - - 1 48 48 - -
Servicii antiincendiare 103220 30 15 15 - - 1 15 15 - -
Total 330 127 127 0 0 10 203 203 0 0