Colegiul de Ecologie din Chișinău declară vacante locuri la următoarele programe de formare profesională după finalizarea anului întâi de studii / clasa 10 din liceu (în limita planului de admitere 2021):

Nr. Programul de formare profesională Numărul de locuri declarate vacante Forma de instruire
Buget Contract
1. Ecologia şi protecţia mediului ambiant 11 - 11
2. Piscicultură și acvacultură 7 - 7
3. Meteorologie 10 - 10
4. Silvicultură 7 - 7
5. Geodezie, topografie, cartografiere 4 - 4
6. Gospodărirea şi protecţia apelor 10 - 10
7. Turism 7 - 7
8. Tehnologia produselor cosmetice și medicinale 27 - 27
Total 83 - 83

Notă informativă

  1. Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevii, cu situația școlară încheiată:
    • ai anului I de studii la programe de formare profesională tehnică postsecundară;
    • ai claselor a X-a de liceu, în condițiile în care diferențele de program nu depășesc 6 unități de curs/discipline/module conform Planului de învățământ pentru specialitatea respectivă.
  2. Înmatriculare se realizează prin transfer, cu acordul ambelor instituții de învățământ și susținerea ulterioară a diferențelor de program.