Colegiul de Ecologie din Chișinău anunță prelungirea concursului de admitere în perioada 22 august - 09 septembrie 2022 la următoarele locuri declarate vacante