Hotărârile Consiliului Profesoral

Abordarea creativității pedagogice orientată spre calitate și eficiență educațională pentru învațare durabilă și formarea de competențe verzi: constatări și obiective pentru sem. II 2022-2023

Extras din proces-verbal nr. 4 al ședinței Consiliului profesoral din 14.12.2022

Extras din proces-verbal nr. 3 al ședinței Consiliului profesoral din 30.11.2022

Extras din proces-verbal nr. 2 al ședinței Consiliului profesoral din 15.09.2022

Extras din proces-verbal nr. 1 din 23.08.2022

Decizia Cinsiliului Profesoral din 09.02.2021 de stabilire pentru sem. II anul de învățământ 2020-2021 următoarele obiective