Raport cu privire la desfășurarea examenelor de calificare în Colegiul de Ecologie, sesiunea 2023

Raportul organizării și desfășurării examenului de calificare, promoția 2023.

Dual
Ecologia și protecția mediului ambiant

Ecologia și protecția mediului ambiant

Gospodărirea și protecția apelor

Geodezie, topografie, cartografie

Meteorologie

Tehnologia produselor cosmetice și medicinale

Servicii antiincendiare

Silvicultura

Raport cu privire la desfășurarea examenelor de calificare în Colegiul de Ecologie, sesiunea 2022

Ecologia și protecția mediului ambiant

Gospodărirea și protecția apelor

Geodezie, topografie, cartografie

Meteorologie

Piscicultura și acvacultura

Tehnologia produselor cosmetice și medicinale

Servicii antiincendiare

Silvicultura

Raport final

Raport de autoevaluare

Raport de autoevaluare privind pregătirea pentru re-deschiderea instituției de învățământ I.P. Colegiul de Ecologie din Chișinău

Raport anual

Raport anual de activitate al I.P.Colegiul de Ecologie din Chișinău pentru anul de studii 2021-2022

Raport anual privind controlul intern managerial pentru anul 2022 în Colegiul de Ecologie din Chișinău

Declarația de răspundere managerială

Raport anual privind controlul intern managerial în Colegiul de Ecologie din Chișinău 2021

Raport cu privire la rezultatele activității I.P. Colegiul de Ecologie din Chișinău anul de învățământ 2020-2021

Raport anual privind controlul intern managerial în Colegiul de Ecologie din Chișinău 2020

Raport anual de activitate al I.P.Colegiul de Ecologie din Chișinău pentru anul de studii 2019-2020

Raport anual privind controlul intern managerial în Colegiul de Ecologie din Chișinău 2019

Raport anual de activitate al I.P.Colegiul de Ecologie din Chișinău pentru anul de studii 2018-2019

Politicile contabile pe anul 2019

Raport anual privind controlul intern managerial în Colegiul de Ecologie din Chișinău 2018

Raport anual de activitate a Colegiului de Ecologie din Chișinău în anul de studii 2017-2018

Raport anual de activitate a Colegiului de Ecologie din Chișinău în anul de studii 2016-2017

Raport anual de activitate a Colegiului de Ecologie din Chișinău în anul de studii 2015-2016

Raport cu privire la desfășurarea examenelor de calificare în Colegiul de Ecologie, sesiunea 2021

Ecologia și protecția mediului ambiant

Gospodărirea și protecția apelor

Geodezie, topografie, cartografie

Meteorologie

Piscicultura și acvacultura

Tehnologia produselor cosmetice și medicinale

Servicii antiincendiare

Silvicultura

Raport final

Raport cu privire la desfășurarea examenelor de calificare în Colegiul de Ecologie, sesiunea 2019

Ecologia și protecția mediului ambiant

Gospodărirea și protecția apelor

Geodezie, topografie, cartografie

Meteorologie

Servicii antiincendiare

Silvicultura

Raport final