Plan managerial

Plan managerial 2022-2023

Straregia de dezvoltare a personalului a IP Colegiul de Ecologie 2021 - 2026

Plan managerial 2021-2022

Plan de îmbunătăţire a procesului educaţional anul de învăţământ 2021-2022

Plan de îmbunătățire a programului de formare profesională 83110 Piscicultură și acvacultură (prin implementarea recomandărilor ANACEC)

Plan de îmbunătățire a programului de formare profesională 101510 Turism (prin implementarea recomandărilor ANACEC)

Plan de îmbunătățire a programului de formare profesională 52110 Ecologia și protecția mediului (prin implementarea recomandărilor ANACEC)

Plan de îmbunătățire a programului de formare profesională 53210 Meteorologie (prin implementarea recomandărilor ANACEC)

Plan de îmbunătățire a programului de formare profesională 71210 Gospodărirea și pretoceția apelor (prin implementarea recomandărilor ANACEC)

Plan managerial de dezvoltare a Colegiului de Ecologie din Chişinău în anul de învăţământ 2020-2021

Planul privind începutul noului an de învăţământ 2021-2022 în I.P. Colegiul de Ecologie din Chişinău elaborat în baza Hotărârii nr. 60 din 23 august 2021 al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr.1170 din 24.08.2021

Planul strategic de dezvoltare al Colegiului de Ecologie din Chişinău 2018 -2023

Plan managerial de dezvoltare a Colegiului de Ecologie din Chişinău în anul de învăţământ 2019-2020

Planul Managerial de organizare și desfășurare al procesului educațional a Colegiului de Ecologie din Chişinău în anul de învăţământ 2018-2019

Programul Managerial al Colegiului de Ecologie din Chișinău, pentru anul de studii 2017-2018

Programul Managerial al Colegiului de Ecologie din Chișinău, pentru anul de studii 2016-2017

Programul Managerial al Colegiului de Ecologie din Chișinău, pentru anul de studii 2015-2016