Asociația Obștească Alianța Națională YMCA din Republica Moldova și Fundația HP

I.P Colegiul de Ecologie din Chișinău în rezultatul colaborării cu Asociația Obștească Alianța Națională YMCA din Republica Moldova și Fundația HP, în cadrul parteneriatului global pentru accelerarea echității digitale, pentru îmbunătățirea rezultatelor învățării în rândul tinerilor, a beneficiat de o donație de 20 laptopuri în suma totală de 476647, 00 lei.

În cadrul acestui parteneriat, ne propunem de a fi creat în Colegiu Centrul Digital Educațional, care pe lângă oportunitățile de învățare oferite pe platforma HPLIFE (http://.life-global.org/allcourses) și YMCA, vor fi create diverse oportunități de a găzdui evenimente culturale, educaționale, sociale, sportive.

Centrul Digital Educațional va fi un catalizator pentru dezvoltarea abilităților/competențelor digitale, de care vor beneficia elevii, personalul didactic, părinții, agenții economici, parteneri în procesul de pregătire a cadrelor de tehnicieni.

Adresăm un mesaj de mulțumire Asociației Obștești Alianța Națională YMCA din Republica Moldova și Fundației HP, pentru donația făcută instituției noastre, care va fi un suport important în educația și formarea profesională a tinerilor specialiști pentru o economie durabilă și crearea unui spațiu european al educației și a unui învățământ profesional tehnic de calitate