Tabăra de vară ”Instruire practică cu implicarea studenților în activități de protecție a naturii”

Conferința Științifică „Valorificarea ariilor naturale protejate prin ecoturism"

Lucrurile bune și mărețe se fac cu oameni frumoși, dedicați și dornici de schimbare!!!

A demarat Proiectul „Protejarea ariilor patrimoniului natural al Moldovei”, implementat de către Colegiul Ecologie cu suportul USForestService

Educarea Eco-Forestieră și creșterea sustenabilității serviciilor forestiere

Întrevedere cu reprezentantul Centrului Tehnologic de Teledetecție - RESTEC, din Japonia

Administrația Colegiul de Ecologie din Chisinau a avut vineri, 24 martie, o întrevedere cu reprezentanții Societății Forestiere Franceze

Programul de formare profesională ”Servicii antiincendiare” cu absolvenții angajați în domeniu, ediția 2023

Educarea Eco-Forestieră și creșterea sustenabilității serviciilor forestiere

Programul de formare profesională ”Gospodărirea și protecția apelor” cu absolvenții angajați în domeniu, ediția 2023

Proiect internațional transdisciplinar ”Călătorii cu ... gust”.
Vizita de studiu Piatra Neamț, România

Proiect transnațional ”De la compoziția chimică la un mod de viață sănătos, într-un mediu curat”, ediția a II-a

Educarea Eco-Forestieră și creșterea sustenabilității serviciilor forestiere

Proiect transnațional ”De la compoziția chimică, la un mod de viață sănătos, într-un mediua curat”

Planul activităților de mediu, pentru luna martie, 2023

Asociația Obștească Alianța Națională YMCA din Republica Moldova și Fundația HP

Abordarea creativității pedagogice orientată spre calitate și eficiență educațională pentru învațare durabilă și formarea de competențe verzi: constatări și perspective

Festivalului–concurs municipal de cântec folcloric ostășesc ,,LA ONOR, LA DATORIE”

Cromatica IP Colegiului de Ecologie din Chișinău se diversifică

Colegiul Ecologie vizitat de Excelența Sa, Ambasadorul Republicii Slovace la Chișinău

Îndrumarul “Integrarea competențelor verzi de bază în pregătirea profesional-tehnică”.

Întâlnirea cu Excelența Sa Ambasadorul SUA în Republica Moldova

Proiect transnațional protejarea ariilor naturale valoroase din Moldova

Analiza ocupațională și elaborarea profilului și standardului ocupațional „Tehnician în gospodărirea și protecția apelor”

Proiectului transnațional "EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE"

Consolidarea capacității colegiului de ecologie în formarea competențelor verzi în învățământul profesional tehnic.
Eveniment II

Consolidarea capacității colegiului de ecologie în formarea competențelor verzi în învățământul profesional tehnic.
Eveniment I

Proiect transnațional ”Educație online fără hotare”. Coordonat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în parteneriat cu primăria municipiului Chișinău.

Pe data de 01 aprilie 2021 la Colegiul de Ecologie a fost organizată Conferinţa științifică a elevilor: Tehnologiile industriale de producție și ambalare a plantelor aromatice și medicinale – o ramură cu mari perspective pentru țara noastră

Pe data de 26 februarie 2021 la Colegiul de Ecologie a fost organizată Conferinţa științifică a elevilor: Impactul schimbărilor climatice asupra mediului și societății

La data de 26 februarie 2021, Colegiul de Ecologie din Chișinău a promovat conceptul de Ecologizare a Învățământului Profesional Tehnic în rândul agenților economici din Republica Moldova.

Conceptul de Ecologizare a Învățământului Profesional Tehnic a fost promovat în rândul autorităților publice locale de nivel II, la data de 24 februarie 2021.

La data 12 februarie 2021, Colegiul de Ecologie a participat la webinarul ”CYBERBULLYING – în instruirea on-line”

În perioada 13 ianuarie - 10 februarie 2021, Colegiul de Ecologie din Chișinău a organizat, în cadrul proiectului ”Ecologizarea Învățământului profesional Tehnic pentru o economie verde”

La data de 18 decembrie curent, a avut loc o sesiune de promovare a conceptului Ecologizarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde în cadrul proiectului de subvenție locală „Dezvoltarea capacităților Colegiului de Ecologie în cadrul educației și formării profesional tehnice ecologice”,

La data de 17 decembrie curent, în cadrul proiectului de subvenție locală „Dezvoltarea capacităților Colegiului de Ecologie în cadrul educației și formării profesionale tehnice ecologice”, implementat cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) prin intermendiul proiectului “Comunicat_la data de 17 decembrie 2020”

Sesiuni de formare a cadrele didactice de specialitate privind elaborarea, revizuirea și validarea standardelor în cadrul proiectului “Promovarea invatamintului professional tehnic pentru o economie verde”

Pe data de 26 noiembrie 2020 la Colegiul de Ecologie a fost organizată Activitatea extracurriculară cu genericul: „Promovarea imaginii specialității Gospodărirea și protecția apelor prin prisma întâlnirii cu specialiștii”

În perioada 28 septembrie – 25 octombrie, echipa de profesori-eTwinneri de la catedrele Ecologia și protecția mediului și Limbă și Comunicare, a participat la Campania Săptămânile eTwinning, ediția 2020.

Adresăm mesaj de mulţumire doamnei Olesea Cojocaru, pentru gestul nobil față de instituția noastră.

La data de, 16 iulie 2020, s-a desfășoară Atelierul de lucru ”Analiza Ocupațională și elaborarea Profilului Ocupațional” pentru o specialitate „verde” în cadrul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie verde”, implementat de catre Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei și finanțat de către Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.

În perioada, 20 - 22 februarie 2020, a avut loc cel de-al 3-lea Atelier de lucru în cadrul proiectului Ecologizarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde.

În perioada, 6 decembrie 2019, studenții Colegiului de Ecologie din Chisinau au devenit pentru o zi, în baza Acordului de colaborare, studenți ai Universității de Stat din Moldova.

Două sesiuni de informare și sensibilizare a tinerilor cu tematica “Adevărul despre droguri” au fost organizate la data de 02 și 09 decembrie curent la Colegiul de Ecologie.

În perioada 26-29 noiembrie 2019 a avut loc un atelier de lucru în cadrul proiectului Ecologizarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie verde, implementat cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

La data de 25 noiembrie 2019, la Colegiul de Ecologie au avut loc două seminare cu tematica ”Utilizarea eficientă a deșeurilor în scopul reducerii poluării, precum și la obținerea unor produse reciclabile”. Evenimentele au fost organizate de catre Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor

Săptămânile eTwinning în școală/comunitatea mea, 30 septembrie- 27 octombrie 2019

Ecologizarea Învățământului Profesional Tehnic din Republica Moldova, 16-17 octombrie 2019

Colegiul de Ecologie a partcipat la Seminar multilateral eTwinning ”Developing Skills through Students Involvement in eTwinning Projects”, 11-13 octombrie 2019, București, România

Profesorii Colegiului Ecologic s-au mobilizat pentru a-și dezvolta competențele de proiectare