Consiliul de etică al Colegiului de Ecologie din mun. Chișinău


Membrii consiliului de etică al
I.P. Colegiul de Ecologie


Nr. d/o Nume Prenume Funcția
1 Tataru Lidia psiholog
2 Iurieva Tatiana profesor de fizică
3 Ghirila Tatiana profesor de limba engleză
4 Chirică Lazăr profesor la discipline de specialitate
5 Catlabuga Alina profesor de limba română, părinte

Competenţele Consiliului de Etică


  • Examinează petiţiile, sesizările şi cererile depuse, constată încălcările prevederilor Codului de Etică;
  • Desfăşurarea anchetelor;
  • înaintează conducătorilor instituţiei, propuneri privind sancţionarea angajaţilor din învăţământ care au admis încălcări ale prezentului Cod, deciziile fiind luate de către organul căreia i se atribuie dreptul de angajare;
  • Elaborează recomandări privind aplicarea prevederilor prezentului cod;
  • Promovează exemplele de bune practici în atingerea scopului prezentului cod.

Regulamente interne

Codului de etică al cadrului didactic ORDIN Nr. 861 din 07-09-2015

Planul de activitate al Consiliului de etică al Colegiului de Ecologie pentru anul 2021 - 2022

Planul de activitate al Consiliului de etică al Colegiului de Ecologie pentru perioada martie - august anul 2021

Ordin de creare a consiliului de etică al Colegiului de Ecologie din mun. Chișinău

Extras din Proces verbal nr. 2 al ședinței Consiliului de Etică din 01 noiembrie 2021