Colegiul de Ecologie solicită oferte pentru contractarea serviciilor de consultanță

Proiectul: Ecologizarea Învățământului Profesional Tehnic
Implementator: Colegiul de Ecologie Chișinău
Acord de subvenție: nr. proiect 17.2190.1-001.00, nr. Contract 83342735

Termeni de referință pentru servicii de consultanță
 1. Descriere generală: Colegiul de Ecologie implementează proiectul Ecologizarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie verde în cooperare și cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și co-finanțat de Agenția de Cooperare și Dezvoltare a Elveției (SDC).
 2. Scopul invitației de ofertă este contractarea unui Expert/Consultant care va oferi servicii de consultanță pentru elaborarea modulului de formare a cadrelor didactice din instituțiile de ÎPT pentru integrarea competențelor verzi în pregătirea muncitorilor/ specialiștilor din instituțiile ÎPT pentru piața muncii.
 3. Activități solicitate Expertul/Consultantul va realiza următoarele activităţi pe o perioadă de 15 zile:
  • Va analiza curricula pe domeniul de formare profesională privind ecologizarea ÎPT la toate nivelurile cu competențele/ rezultatele învățării;
  • Va analiza compatibilitatea programelor de formare profesională cu prevederile CNCRM.
  • Va elabora modulul de formare a cadrelor didactice din instituțiile ÎPT pentru integrarea competențelor verzi în pregătirea muncitorilor/ specialiștilor din ÎPT pentru piața muncii.
 4. Livrabile Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Expertul/Consultantul va trebui să transmită următoarele livrabile:
  • modul de formare a cadrelor didactice din instituțiile ÎPT pentru integrarea competențelor verzi în pregătirea muncitorilor/ specialiștilor din ÎPT pentru piața muncii.
  • Consultantul va remite modulul pentru analiza și aprobare de Beneficiar, iar ulterior (în termen de maxim 3 zile de la primirea comentariilor) le va introduce în modul elaborat.
 5. Cerințe privind calificarea Experților/Consultanților În baza experienței în domeniu, Expertul/Consultantului i se solicită să presteze serviciile luând în considerare principiul economiei și eficienței şi să ofere nivelul etic şi profesional cel mai ridicat. Dosarul trebuie să conțină
  • Curriculum Vitae;
  • Diploma de studii superioare în domeniul vizat;
  • Dovadă cu informație privind experiența similară.
  • Cunoștințe vaste privind Cadrul Naţional al Calificărilor din Republica Molodva
  • Oferta financiară cu indicarea preţului pentru 1 (una) zi de servicii consultanță, în valută națională,
  • Pentru persoane fizice oferta urmează să includă toate taxele și impozite aferente, precum și costuri adiacente (telefonie, transport, reprezentare, etc.)
  • Programul de lucru care să includă numarul de zile de lucru în oficiu și la distanță.
 6. Alți termeni relevanți

Perioadă de implementare/ Durata serviciilor. Contractul se încheie pentru o perioada de 15 zile, în luna martie - aprilie 2020, de comun acord cu consultantul.

Locație. Colegiul de Ecologie Chisinău, Strada Burebista 70, Chișinău 2032 sau la distanță în baza timpului acordat.

Raportare. Raportarea se va realiza fiecare 5 zile. Persoana care va primi și va aproba rapoartele este Coordonatorul proiect Acțiune 2.

Termeni și condiții de plată. În cazul persoanelor juridice: Plata va fi realizată prin transfer bancar în baza contractului de achiziții și facturii fiscale, timp de 10 zile bancare după realizarea serviciilor. În cazul persoanelor fizice: va fi încheiat Acord de prestare servicii între Expert/Consultant și Colegiul de Ecologie, plata va fi efectuată prin transfer la cardul bancar al expertului/consultantului timp de 10 zile bancare de la prestarea serviciilor.

Facilități oferite de Beneficiar. Beneficiarul va asigura spatiul de lucru, consumabilele, echipamentele și utilitățile necesare pentru lucru.

Confidențialitate. Consultantul va respecta clauza de confidențialitate cu referire la informațiile obținute pe parcursul realizării serviciilor propuse.

Drepturi de proprietate intelectuală. Toate documentele elaborate sau pregătite de către Consultant pentru Beneficiar în cursul îndeplinirii serviciilor vor avea caracter confidențial și vor deveni și rămâne proprietatea absolută a Beneficiarului. Consultantul va transmite toată această documentație către Beneficiar în termenii stabiliți în Contract.

Adresa poștală sau adresa de e-mail la care va fi depus dosarul: Dosarul de aplicare va fi expediat la următoarea adresă de email: colecologie@gmail.com și andimitriu337@gmail.com sau la adresa Strada Burebista 70, Chișinău 2032 Colegiul de Ecologie cu mențiunea ”Ofertă servicii de consultanță”.

Data limită de prezentare a ofertelor este – 05.03.2020, ora 11:00.

Persoana de contact: Angela Dimitriu 069132980

 • Doar companiile/persoanele fizice selectate vor fi contactate.
 • Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.