Rezultatele Olimpiadei zonale la Chimie din
08 februarie 2020

Verificând lucrările participanților la olimpiada zonală la chimie, juriul a decis următorul clasament:

Afișarea rezultatelor au fost publicate la data 09 februarie 2020 ora 9:00

Soluționarea Contestațiilor

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare la disciplinele de studii, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.66 din 31.01.2012, capitolul VIII, art.26, 27, 30:

Competitorul poate contesta rezultatele clasamentului timp de 1 oră din momentul afișării acestora, adresând o cerere comisiei de contestare.

Contestațiile se examinează în incinta instituției, în prezența competitorului, în următoarele 2 ore după afișarea clasamentului general.

Rezultatele contestațiilor se notează în procesul verbal, semnat de toți membrii comisiei de contestare și se păstrează în arhiva instituției.