Rezultatele Olimpiadei zonale la Bilogie din
16 februarie 2020

Verificând lucrările participanților la olimpiada zonală la biologie, juriul a decis următorul clasament:

Afișarea rezultatelor au fost publicate la data 16 februarie 2020 ora 9:00

Soluționarea Contestațiilor

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare la disciplinele de studii, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.66 din 31.01.2012, capitolul VIII, art.26, 27, 30.

Competitorul poate contesta rezultatele clasamentului timp de 1 oră din momentul afișării acestora, adresând o cerere comisiei de contestare.

Contestațiile se examinează în incinta instituției, în prezența competitorului, în următoarele 2 ore după afişarea clasamentului general.

Rezultatele contestațiilor se notează în procesul verbal, semnat de toți membrii comisiei de contestare și se păstrează în arhiva instituției.