Colegiul de Ecologie din Chișinău
organizează în data de 19 noiembrie 2020, la orele 10.30 Conferința Ecologică cu genericul:


„Securitatea ecologică – factor important în protecția mediului și sănătății populației”

Organizatori:
Catedra „Ecologia și protecția apelor”
Catedra „Ingineria mediului”
Locul desfășurării: Colegiul de Ecologie, or. Chișinău, str. Burebista 70, Sala de conferințe
Obiectivele Conferinței Ecologice:

  • Analiza schimbările climatice și impactul lor asupra sociosistemelor în R Moldova;
  • Evidențierea stării resurselor acvatice și ihtiofaunistice: aspectele de risc și măsurilor de protecție a resurselor acvatice și ihtiofaunistice;
  • Analiza consecințelor accidentelor chimice, radioactive și nucleare și măsurile de protecție;
  • Evidențierea bolilor contagioase la oameni, mecanismul de transmitere și măsurile de protecție a populației;
  • Promovarea activităților privind securitatea ecologică prin informarea și implicarea activă a populației;
  • Dezvoltarea competențelor de cercetare și comunicare științifică a informație.