Colegiul de Ecologie solicită oferte de prețuri pentru servicii de traducere scrisă română-rusă
01.09.2020


Descriere generală: Colegiul de Ecologie în cooperare cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) implementează proiectul Ecologizarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie verde în cooperare și cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Scopul anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte comerciale pentru servicii de traducere scrisă Română-Rusă.

Caracterul informației: Proiectul Standard ocupațional ”Tehnician în protecția mediului”

Specificul vocabularului: ține de domeniul protecției mediului, calificare, profil ocupațioanl, standard ocupațional, competențe verzi.

Volumul estimat: aproximativ 20 pagini

Perioada de prestare a serviciilor: septembrie 2020

Cerinţe de calificare:

 • Experineță de traducere scrisă română-rusă de cel puțin 3 ani.
 • Cunoaşterea avansată a limbii române și rusă – ortografie, stilistică, morfologie.
 • Cunoaşterea terminologiei domeniului menționat mai sus.
 • Disponibilitatea de a presta servicii de traducere la solicitare, în termeni restrânși de timp pe perioada menționată mai sus.

În calitate de ofertanți pot aplica:

 • persoane fizice
 • persoane juridice

Dosarele de participare la concurs vor include:

 • CV-ul cu referinţe la lucrările/traducerile relevante anterioare.
 • Persoane fizice: Prezentarea diplomelor, certificatelor, adeverinţelor care atestă informaţiile furnizate în CV, scanate în format PDF sau JPG.
 • Persoane juridice: Certificat de înregistrare a companiei, Licență în domeniu sau prezentarea diplomelor, certificatelor, adeverinţelor ale persoanelor care vor realiza serviciile de traducere scrisă, scanate în format PDF sau JPG
 • Oferta comercială pentru
  1. traducere din română în rusă cu preţul per pagină, unde pagina convenţională are 1800 caractere cu spaţiu.

Notă: pentru persoanele fizice prețul per pagină va include valoarea impozabilă (inclusiv impozitul pe venit, fondul de pensii și asigurarea medicală).

Notă: pentru persoanele fizice prețul per pagină va include valoarea impozabilă (inclusiv impozitul pe venit, fondul de pensii și asigurarea medicală).

Adresa poștală sau adresa de e-mail la care va fi depus dosarul: Dosarul de aplicare va fi expediat la următoarea adresă de email: colecologie@gmail.com și andimitriu337@gmail.com sau la adresa Strada Burebista 70, Chișinău 2032 Colegiul de Ecologie cu mențiunea ”Ofertă servicii de traducere scrisă română-rusă”.

Atenție! Data limită de prezentare a ofertelor este – 16 septembrie 2020, ora 18:00.

Persoana de contact: Angela Dimitriu 069132980

 • Doar companiile selectate vor fi contactate.
 • Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.