Cerere de oferte: Expert pentru scrierea recenziei referitor la elaborarea ghidului pentru profesorii din Învățământul Profesional Tehnic
01.09.2020


Proiectul: Ecologizarea Învățământului Profesional Tehnic
Implementator: Colegiul de Ecologie Chișinău
Acord de subvenție: nr. proiect 17.2190.1-001.00, nr. Contract 83342735

 1. Descriere generală: Colegiul de Ecologie implementează proiectul Ecologizarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie verde în cooperare și cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
 2. Scopul invitației de ofertă este contractarea unui Expert care va elabora și scrie recenzie referitor la elaborarea ghidului pentru profesorii din Învățământul Profesional Tehnic în scopul integrării competențelor verzi în pregătirea muncitorilor/ specialiștilor din instituțiile ÎPT pentru piața muncii.
 3. Activități solicitate Expertul va realiza următoarele activităţi pe o perioadă de 10 zile:
  • Va revizui draftul de ghid pentru profesorii din Învățământul Profesional Tehnic în scopul integrării competențelor verzi în pregătirea muncitorilor/ specialiștilor din instituțiile ÎPT pentru piața muncii.
  • Va propune recomandări referitor la draftul de ghid pentru profesorii din ÎPT în scopul integrării competețelor verzi în pregătirea muncitorilor/ specialiștilor din instituțiile ÎPT pentru piața muncii.
  • Va elabora și scrie recenzie referitor la draftul de ghid pentru profesorii din Învățământul Profesional Tehnic în scopul integrării competențelor verzi în pregătirea muncitorilor/ specialiștilor din instituțiile ÎPT pentru piața muncii.
 4. Livrabile Ca rezultat al serviciilor descrise mai sus, Expertul va trebui să transmită următoarele livrabile:
  • Recenzia elaborată și scrisă referitor la ghidul pentru profesorii din Învățământul Profesional Tehnic în scopul integrării competențelor verzi în pregătirea muncitorilor/ specialiștilor din instituțiile ÎPT pentru piața muncii.
 5. Cerințe privind calificarea Experților/Consultanților În baza experienței în domeniu, Expertului i se solicită să presteze serviciile luând în considerare principiul economiei și eficienței şi să ofere nivelul etic şi profesional cel mai ridicat. Dosarul trebuie să conțină:
  • Curriculum Vitae;
  • Diploma de studii superioare în domeniul vizat;
  • Dovadă cu informație privind experiența similară.
  • Cunoștințe vaste privind domeniul protecției mediului și integrarea competențelor verzi în pregătirea muncitorilor/ specialiștilor din instituțiile ÎPT pentru piața muncii.
  • Oferta financiară cu indicarea preţului pentru 1 (una) zi de servicii consultanță, în valută națională.
  • Pentru persoane fizice oferta urmează să includă toate taxele și impozite aferente, precum și costuri adiacente (telefonie, transport, reprezentare, etc.)
  • Programul de lucru care să includă numarul de zile de lucru în oficiu și la distanță.
 6. Alți termeni relevanți

Perioadă de implementare/ Durata serviciilor. Contractul se încheie pentru o perioada de 10 zile, în luna septembrie - noiembrie 2020.

Locație. Colegiul de Ecologie Chisinău, Strada Burebista 70, Chișinău 2032 sau la distanță în baza timpului acordat.

Raportare. Raportarea se va realiza la fiecare 5 zile. Persoana care va primi și va aproba rapoartele este Coordonatorul de proiect.

Termeni și condiții de plată. Plata va fi realizată prin transfer bancar în baza Acordului de prestare servicii între Expert/Consultant și Colegiul de Ecologie, la cardul bancar al expertului timp de 10 zile bancare de la prestarea serviciilor.

Confidențialitate. Consultantul va respecta clauza de confidențialitate cu referire la informațiile obținute pe parcursul realizării serviciilor propuse.

Drepturi de proprietate intelectuală. Toate documentele elaborate sau pregătite de către Consultant pentru Beneficiar în cursul îndeplinirii serviciilor vor avea caracter confidențial și vor deveni și rămâne proprietatea absolută a Beneficiarului. Consultantul va transmite toată această documentație către Beneficiar în termenii stabiliți în Contract.

Adresa poștală sau adresa de e-mail la care va fi depus dosarul: Dosarul de aplicare va fi expediat la următoarea adresă de email: colecologie@gmail.com și andimitriu337@gmail.com sau la adresa Strada Burebista 70, Chișinău 2032 Colegiul de Ecologie cu mențiunea ”Ofertă servicii de traducere scrisă română-rusă”.

Atenție! Data limită de prezentare a ofertelor este – 16 septembrie 2020, ora 18:00.

Persoana de contact: Angela Dimitriu 069132980

 • Doar companiile selectate vor fi contactate.
 • Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.