Colegiul de Ecologie din Chișinău anunță deschiderea Centrului de validare a educației nonformale și informale la programul „Paznic de vânătoare”


Colegiul de Ecologie, desemnat prin ordinul MECC nr. 65. Din 24.01.2019 în calitate de Centru de validare a educației nonformale și informale, prestează serviciul de certificare a competențelor la programul „Paznic de vânătoare”.

Ești vânător, dorești să fii angajat, dar nu dispui de acte ce confirmă abilitățile în acest domeniu?

Colegiul de Ecologie, îți propune să îți certifici competențele.

Acte necesare:

 • obligatorii
  • actul de identitate (pentru conformitate) - în copie;
  • 2 fotografii color (3x4 cm);
 • dacă acestea există
  • copii ale actelor de studii inițiale;
  • scrisoarea de trimitere (după caz) de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM);
  • copii simple de pe contracte de muncă, diplome de participare, certificate de competențe, conform originalului, alte certificate care atestă competenlele dobândite, recomandâri;

Termen limită pentru depunerea actelor: 30.04.2021

Secretarul Centrului de validare: A. Goncearencu
Tel: 060289507