Concurs
privind selectarea a unui expert/companii/ONG pentru prestarea serviciilor de evaluare și identificare a soluțiilor de ecologizare (reducere consumului de resurse și costuri operaționale) al instituției.


 1. Termenii de referință

I.P. Colegiul de Ecologie din Chișinău anunță concurs de selectare a unui expert individual/companii/ONG pentru prestarea serviciilor de evaluare și identificare a soluțiilor de ecologizare (reducere consumului de resurse și costuri operaționale) a instituției.

Serviciul respectiv se încadrează în proiectul “Consolidarea capacității I.P. Colegiului de Ecologie în formarea competențelor verzi în învățământul profesional tehnic” care este implementat de către I.P. Colegiul de Ecologie din Chișinău cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, finanțat de către Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.

 1. Scopul

Scopul serviciului constă în identificarea și implimentarea acțiunilor prietinose mediului ce ar permite eficientizarea/reducerea consumului de resurse utilizate în cadrul activității Colegiului și ar contribui în acest mod la ecologizarea generală a instituției.

 1. Perioada de contractare a serviciilor:

05.08.21 – 12.08.21.

 1. Sarcini:

Prestatorul urmează să îndeplinească următoarele servicii:

 1. evaluarea stării actuale existente în domeniul consumului resurselor operaționale în cadrul Colegiului;
 2. identificarea cel puțin a două soluții de eficientizare/reducere a consumului de resurse;
 3. calcularea costurilor estimative pentru implementarea fiecărei soluții identificate.
 1. Experiență, abilități și competențe solicitate:
 1. experiență în expertiză și furnizarea de asistență tehnică și servicii în domeniul analizei proceselor operaționale, eficientizării/reducerii consumului de resurse și ecologizării instituției;
 2. b. experiență relevantă în elaborarea devizurilor de cheltuieli.
 1. Dosarul de aplicare

Persoanele/organizațiile interesate urmează să prezinte următoarele documente/informații:

 1. pentru persoane fizice – CV actualizat; Pentru organizatii - CV-ul cu proiectele realizate;
 2. acte ce confirmă experiența în furnizarea de servicii de evaluare și servicii în domeniul relevant;
 3. oferta financiară în MDL;
 4. copia patentei de întreprinzător, certificat de înregistrare, licență, autorizație, etc. (după caz).
 1. Depunerea ofertei

Termenul – limită pentru depunerea dosarului: 3 august 2021, ora 17:00. Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă e-mail: colecologie@gmail.com cu indicarea referinței „Oferirea serviciilor de consultanță”.

Telefon de contact: 022-555261, 069325322

I.P. Colegiul de Ecologie din Chișinău își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate.

Aplicațiile incomplete sau aplicațiile expediate după termenul – limită indicat nu vor fi luate în considerare pentru evaluare. Doar candidații preselectați vor fi contactați.