Colegiul de Ecologie din Chișinău anunță lista nominală a candidaților la Concursul de admitere (prin transfer a anului II)

Studii bugetare

La studii cu finanțare din buget se vor încheia contracte de studii în zilele de 28 şi 29 august.

Acte necesare:

  • copia buletinului de identitate a unui părinte;
  • recipisa eliberată de comisia de admitere.

Studii cu achitarea taxei

La studii cu achitarea taxei, contractile de studii se vor încheia în perioada 06 – 16 august 2019.

Acte necesare:

  • copia buletinului de identitate a unui părinte;
  • recipisa eliberată de comisia de admitere;
  • suma de 3500, prima rată din taxa de studii.
În caz că nu se va încheia contractual de studii până la 16 august 2019, în locul Dumneavoastră va fi înmatriculat următorul candidat din lista de concurs.

Nr. Specialitatea Cod Limba de instruire Vizualizare
1. Ecologia și protecția mediului 52110 Română
2. Meteorologie 53210 Română
3. Geodezie, topografie și cartografie 53310 Română
4. Tehnologia produselor cosmetice 71110 Română
5. Turism 101510 Română
6. Servicii antiincendiare 103220 Română