Colegiul de Ecologie din Chișinău anunță prelungirea concursului de admitere în perioada 05-15 august 2020 la următoarele specialități:

Locuri declarate vacante turul II (după clasa a IX-a)

Nr. d/o Programul de formare profesională Nr. total de locuri declarate vacante Dintre care
Buget Contract
1. Ecologia și protecția mediului 16 - 16
2. Gospodărirea și protecția apelor 16 2 14
3. Silvicultura 7 - 7
4. Meteorologie 12 - 12
5. Turism 2 - 2
6. Geodezie, topografie, cartografie 11 - 11
7. Piscicultură și acvacultură 10 - 10
8. Tehnologia produselor cosmetice 34 - 34

Locuri declarate vacante anul II (clasa XI)

Nr. d/o Programul de formare profesională Nr. total de locuri declarate vacante Dintre care
Buget Contract
1. Ecologia și protecția mediului 6 - 6
2. Gospodărirea și protecția apelor 3 - 3
3. Silvicultura 2 - 2
4. Meteorologie 11 - 11
5. Geodezie, topografie, cartografie 6 - 6