Colegiul de Ecologie din Chișinău declară vacante locuri la următoarele programe de formare profesională după finalizarea anului întâi de studii / clasa 10 din liceu (în limita planului de admitere 2020):

Nr. Programul de formare profesională Numărul total de locuri declarate vacante Din care după forma de instruire
Buget Contract
1. Ecologia şi protecţia mediului ambiant 8 - 8
2. Silvicultură 3 - 3
3. Gospodărirea şi protecţia apelor 9 - 9
4. Geodezie, topografie, cartografiere 6 - 6
5. Meteorologie 11 - 11
6. Servicii antiincendiare 14 - 14
7. Turism 6 - 6
Total 57 - 57