Colegiul de Ecologie din Chișinău declară vacante locuri la următoarele programe de formare profesională după finalizarea anului întâi de studii / clasa 10 din liceu (în limita planului de admitere 2019):

Nr. Programul de formare profesională Numărul total de locuri declarate vacante Din care după forma de instruire
Buget Contract
1. Ecologia şi protecţia mediului ambiant 5 - 5
2. Piscicultură şi acvacultură 13 - 13
3. Silvicultură 3 - 3
4. Gospodărirea şi protecţia apelor 5 - 5
5. Geodezie, topografie, cartografiere 2 - 2
6. Meteorologie 4 - 4
7. Servicii antiincendiare 2 - 2
8. Turism 5 - 5
9. Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale 3 - 3
Total 42 - 42