Ordin cu privire la aprobarea termenelor de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere în instituțiile de învățământ ptofesional tehnic

Termenii de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere în sesiunea 2019

La programe de formare profesională tehnică postsecundară:

  • 15 iulie - 3 august 2019, anunțarea rezultatelor până la data de 5 august 2019;
  • 6 august - 10 august 2019, concursul repetat pentru locurile neacoperite, anunțarea rezultatelor până la data de 12 august 2019.